náhled

Osobní rozvoj členů týmu Fosfa

Fosfa akciová společnost je společností, která si uvědomuje, že pro její další úspěšný rozvoj je nutná investice nejen do výrobních procesů, nových technologií, modernizace pracovního prostředí, ale především a hlavně do lidských zdrojů. Oblasti osobního rozvoje a vzdělávání našich lidí je proto v naší společnosti věnována velká pozornost.

Jsme společností, kde každý, bez ohledu na to, jakou pracovní pozici zastává, má možnost se vzdělávat a pracovat na svém osobním rozvoji. Máme zájem, aby si všichni již od dělnických pozic zvyšovali kvalifikaci, naučili se pracovat s novými technologiemi a dokázali pak samostatně řešit i odstraňovat problémy na pracovišti. Takto získané dovednosti a schopnosti by potom měli samostatně používat přímo v pracovním procesu.

Školení, kurzy a jiné semináře pečlivě plánujeme a snažíme se, aby na sebe jednotlivé rozvojové aktivity vzájemně navazovaly a dlouhodobě zapadaly do naší personální strategie.

Máme eminentní zájem na tom, abychom spolu dokázali komunikovat i v jiném než mateřském jazyku. Naše společnost je proexportní firma a znalost cizích jazyků je v dnešní době nutností.

Všichni noví členové týmu prochází Treninkovým centrem a také mají možnost studia na Fosfa Academy, kde probíhá rozvoj zaměstnanců formou ucelených rozvojových programů tak, aby naši zaměstnanci získali potřebné znalosti a dovednosti.

Kariéra a osobní rozvoj v naší společnosti je v rukou každého jednotlivce. Snažíme se, abychom systémem hodnocení zaměstnanců a individuálními pohovory pomohli najít ideální cestu pro naplnění představ zaměstnance, které jsou v souladu s našimi představami, a využili všech jeho schopností a potenciálu a v návaznosti na to pak naplánovali jeho osobní rozvoj. Snažíme se, aby každý byl vítěz a byl pyšný na to, že je členem Fosfa týmu.