náhled

Vize a strategie

Fosfa – Life science company

Firma je živý organismus stejně jako příroda. Je závislá na prostředí, ve kterém se pohybuje. Současně toto prostředí ovlivňuje. Ve Fosfě jsme se od přírody naučili 3 důležité věci: být užiteční, pečovat o své okolí, umět se přizpůsobit. A samozřejmě chceme být špičkovými inovátory. Protože jinak bychom museli jen někoho jiného následovat. A my hledáme vlastní cesty.

V přírodě ani v obchodě nepřežije nikdo, kdo není užitečný druhým. Musíte vyvíjet a vyrábět takové služby, které někdo jiný potřebuje a ocení. Jinak skončíte jako slepá vývojová větev. Schopnost být ostatním užitečný vyžaduje tvrdou práci. Musíte znát svoje zákazníky, vědět, jak a nad čím přemýšlí, co je trápí. A neustále být připraven jim nabídnout to, co nikdo jiný neumí. Protože jedinečnost je součástí služby druhým.

Life science znamená ve Fosfě pohled do budoucnosti. Snažit se být nejlepší ve všem, co děláme, protože jinak nás zákazníci nebudou potřebovat. Pokoušet se vyřešit problémy, které jiní obcházejí pro jejich náročnost. A být pokorní, protože bez přízně našeho okolí bychom nebyli ničím.

Naše vize

  1. Stát se firmou světové třídy (WCC).
  2. Stát se hráčem s celosvětovou působností v oblasti inovativních produktů na bázi fosforu.
  3. Být inovativní společností vyvíjející širokou škálu ekologických produktů.
  4. Být firmou ekologicky zodpovědnou s hlubokým respektem k přírodě.
  5. Vybudovat FOSFA firemní kulturu, na kterou bude každý zaměstnanec hrdý a bude její nedílnou součástí.

Naše hodnoty

Ve Fosfě se hrdě hlásíme k myšlenkám i práci Tomáše a Jana A. Baťových. Považujeme je za stále aktuální, inspirativní. Především jejich unikátní přístup k prodeji. Baťové neprodávali boty, oni vyváželi celá města nejen s továrnami, domy, ale především s firemní kulturou a způsobem práce. Objevujeme-li dnes, že zákazníci nekupují výrobky, ale značky, pocity, pak Baťové byli před sto lety mnohem dál: oni prodávali způsob života i práce, nabídli světu smysl života. A uspěli.

„Jakmile vedoucí a odpovědní lidé a jakmile všichni bezejmenní a poctiví pracovníci nevědí, proč pracují a k čemu mají směřovati, pozorujeme na celém národě zlenošení, zmalátnění, úpadek.“ J.A. Baťa

Strategie 5P = hlavní pilíř našeho trvalého růstu

Vlastní firemní kultura je ve Fosfě postavená na hodnotách 5P – smysl, produkt, lidé, platforma, proces. Ty by měl splňovat každý nový krok nebo produkt společnosti. Znamená to důraz na inovace a procesní kvalitu (proces), soustavné vzdělávání spolupracovníků (lidé), přidanou hodnotu a společenský smysl nabízených produktů (produkt, smysl).