náhled

Profil společnosti

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Fosfa kvalita produktů, služeb a procesů je garantována prestižními oceněními. Fosfa si udržela skóringové hodnocení AAA po dobu pěti let v řadě, získala tak v roce 2023 nejexkluzivnější ocenění AAA Platinum podle mezinárodně uznávaných kritérií obchodně-analytické společnosti Dun&Bradstreet a patří do exkluzivní skupiny 0,1 % nejdůvěryhodnějších firem v Evropě. V žebříčku soutěže Czech 100 Best 2023 se Fosfa umístila na 10. místě a již 9. rok se tak řadí mezi nejlepší firmy v České republice.

Fosfa, v duchu baťovských principů, považuje za svoji povinnost podporovat břeclavský region, ve kterém působí od roku 1884. Vedle sociálních projektů systémově podporuje vzdělávání a sportovní aktivity dětí a mládeže v rámci projektů Fosfa Sport a Fosfa Edu. Fosfa je v letech 2020-2024 také generálním partnerem Českého olympijského týmu. V rámci dalších aktivit si Fosfa považuje za čest dlouhodobě podporovat tyto další subjekty a projekty: Střední průmyslová škola E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav, Biliculum z.ú., Remedia Plus z.ú., kostel Navštívení Panny Marie v Břeclavi, Nemocnice Břeclav, Nemocnice Hodonín, Diakonie ČCE – středisko BETLÉM v Břeclavi, Oblastní charita Břeclav, TyfloCentrum Brno – regionální pracoviště Břeclav, o.p.s., Spolek neslyšících Břeclav z.s., Spolek vojenské historie a Česká obec legionářská z.s.

Své produkty exportujeme do více než 80 zemí světa

Ocenění

2023 – AAA Platinum

Fosfa patří mezi 0,1 % nejdůvěryhodnějších firem v České republice a v Evropě.

Life Science společnost Fosfa a.s. s výhradně českým majitelem, si v letošním roce transformace udržela skóringové hodnocení AAA po dobu pěti let v řadě a získala tak v roce 2023 nejexkluzivnější ocenění AAA Platinum podle mezinárodně uznávaných kritérií obchodně-analytické společnosti Dun&Bradstreet. Na ocenění AAA Platinum dosahují pouze společnosti s nejvyšším hodnocením AAA nejen aktuálně, ale i historicky pět let v řadě. Na tento certifikát dosahuje pouze 0,1 % z ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v České republice a v Evropě.

Certifikát AAA Platinum 2023

2023 – Fosfa mezi TOP 10 nejlepšími firmami v České republice

Tento mimořádný úspěch je především velkým oceněním naší dlouhodobé a systémové práce ve Fosfě, společného úsilí a týmové spolupráce, jejíž hlavním smyslem je a vždy bude služba našim zákazníkům. To, že jsme se dostali mezi 10 nejlepších firem v České republice ale zároveň přijímáme s velkou pokorou a já osobně navíc jako završení epochy transformace z lokální firmy na firmu globální, z výrobce „špinavé chemie“ ve firmu potravinářskou s dovětkem, že je to již ocenění patřící minulosti, minulé Fosfě. Přichází nový svět a my budeme muset napnout všechny síly, intelekt a invenci, abychom byli jeho součástí. Je to svět s novým světovým uspořádáním, kdy Evropa z mě nepochopitelných důvodů provádí svojí deindustrializaci a její světový vliv tak zcela vyprchává a přenechává svět druhým, toužícím uspět. Nový svět bude světem s umělou inteligencí, robotizací, digitalizací, virtuálních mikrosvětů a 5G, nových technologií a nových zdrojů energií, ne světem byrokracií, regulací, dotací a nabubřelých hesel. Fosfa, stejně jako ostatní podniky v ČR ale i Evropě, vstupuje zatím nesměle do nového světa a jen svojí prací, odvahou, vizemi a schopností rychlé adaptability a pochopením probíhajících změn, buď potvrdí oprávněnost pokračovat ve své existenci, anebo spravedlivě odejde do propadliště dějin a vzpomínek. Pevně věřím, že toto ocenění nám nevlije do žil firemního a týmového DNA uspokojení, ale touhu a energii pro nastávající náročný boj o své místo v novém světě.“ hodnotí úspěch Ing. Ivan Baťka, Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fosfa a.s.

Certifikát Czech 100 Best 2023

2022 – Czech 100 Best

14. místo v soutěži nejlepších českých firem

„Sportovci vědí, že obhájit je zpravidla těžší než získat. Fakt, že jsme po roce obhájili svou pozici v žebříčku Českých 100 Nejlepších, mne proto upřímně těší. Naší cestou je na prvním místě služba zákazníkovi, která je smyslem našeho podnikání, a tu musíme neustále zlepšovat. A z tohoto úhlu pohledu je obhájení loňské pozice pro mne – a věřím, že stejně i pro mé spolupracovníky – především další motivací. Letos jsme přišli s kampaní, jíž vzdáváme hold Alfonsi Muchovi a Umění výjimečnosti. Protože výjimečnost, potvrzená generacemi a přinášející dlouhodobý užitek, je zaručenou cestou pro jednotlivce i týmy, jak uspět. V umění, podnikání i v životě. Neobejde se to ale bez odhodlání, vytrvalosti a práce. Pro nás je letošní výsledek tedy především impulsem k tomu, abychom se k výjimečnosti posunuli zase o něco blíže, protože jen tvorba přidané hodnoty pro zákazníka nám umožní zvládnout tu nelehkou cestu, která před námi v České republice a v Evropě leží. A neustálé zlepšování naší vlastní práce nám také umožní zůstat i pro další léta mezi oceňovanými v žebříčku Českých 100 Nejlepších,“ hodnotí ocenění předseda představenstva a generální ředitel společnosti Fosfa Ing. Ivan Baťka.

Certifikát Czech 100 Best 2022

2022 – AAA Gold Excellence

Břeclavská Fosfa i v roce 2022 dosáhla počtvrté za sebou na nejvyšší ekonomické hodnocení AAA a opakovaně si udržela prestižní ekonomický certifikát AAA Gold Excellence, který mezinárodní ratingová agentura Dun & Bradstreet spolu s křišťálovou pyramidou uděluje firmám, které nepřetržitě po dobu 3 let splňují nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu Dun & Bradstreet a zařadila se tak do exklusivní skupiny 0,4 % velmi důvěryhodných společností v České republice.

Certifikát AAA Gold 2022

2021 – Czech 100 Best

14. místo v soutěži nejlepších českých firem Vítěz soutěže v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk

„Každé ocenění je pro nás velkou ctí, protože je potvrzením naší cesty neustálého zlepšování služby zákazníkovi. Cesty, kterou považujeme z hlediska dlouhodobého a udržitelného rozvoje podnikání za jedinou možnou.  Osobně si cením zvláště nominace v oborové kategorii, protože invence a nasazení jsou nezbytnou podmínkou vývoje a inovací, tedy zlepšování. Exportní úspěchy a zisk jsou v našem případě nikoliv cílem, ale výsledkem. Samozřejmě, že příjemným. Současně je ocenění pro nás i závazkem, že z cesty inovativní služby, kterou vykonáváme důsledně s ohledem na prostředí, v němž žijeme, ani v budoucnu nesmíme slevit. Jen tak v něm budou moci bezpečně žít i naše děti,“ komentuje ocenění předseda představenstva společnosti Fosfa Ing. Ivan Baťka.

Certifikát Czech 100 Best 2021

2021 – AAA – Gold Excellence

Břeclavská inovativní výrobní společnost Fosfa si udržela skóringové hodnocení AAA po dobu tří let v řadě a získala tak od mezinárodní ratingové agentury Dun & Bradstreet prestižní ekonomický certifikát AAA Gold za rok 2021. Fosfa se tímto dlouhodobě řadí mezi 0,4 % nejdůvěryhodnějších společností v České republice, které získaly toto ocenění.

Certifikát AAA Gold 2021

2021 – Top Rating

„Spolehlivost je v současnosti jednou z nejdůležitějších vlastností nejen v lidském, ale i v ekonomickém smyslu toho slova. Úspěch mě těší o to více, že je opakovaný, a je tudíž potvrzením kvality v čase. Fosfa stojí na velmi silných základech – nikdy pro nás motivací nebyl okamžitý zisk, ale dlouhodobá systematická snaha přinášet na trh kvalitní službu, kterou zákazník ocení. Vycházíme z toho, že pouze takový přístup je příslibem dlouhodobé úspěšné existence na desítky či stovky let. To je náš závazek,“ hodnotí letošní ocenění a obhajobu top pozice Ondřej Maláník, Senior Controller společnosti Fosfa.

Certifikát Top Rating 2021

2020 – Czech 100 Best

18. místo v soutěži nejlepších českých firem Vítěz soutěže v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk

„Je pro nás velkou ctí, že v této mimořádné době transformace společenských i ekonomických systémů, kterou vnímáme jako příležitost, ale také nezbytnost, k vlastní změně přístupů a postojů a důrazu na náš osobní a odborný růst, je naše práce takto oceněna. Pro další období je pro nás toto umístění závazkem na naší vlastní cestě k neustálému zlepšování služby zákazníkovi, s důrazem na ochranu životního prostředí, ve kterém žijí naše rodiny ale také motivací k neustálému vývoji, inovacím a diferenciaci.“ hodnotí ocenění předseda představenstva společnosti Fosfa Ing. Ivan Baťka.

Certifikát Czech 100 Best 2020

2020 – AAA Excellent

Fosfa a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společnosti v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje nejvyššího stupně AAA.

Cerfifikát AAA Excellent 2020

2020 – Top Rating

Společnost Fosfa a.s. si udržela nejvyšší ekonomický rating po dobu 12 měsíců a získala tak mezinárodní ocenění Top Rating od renomované společnosti Dun & Bradstreet za rok 2020. Fosfa a.s. se tak řadí mezi ekonomicky nejstabilnější a důvěryhodné společnosti z hlediska výjimečné kvality a finančního zdraví a mezi pouhých 1,5 % firem na světě, které získaly toto prestižní ocenění.

Certifikát Top Rating 2020

2019 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Životní prostředí – Zemědělství – Potravinářství

V rámci 24. ročníku gala večera “Českých 100 Nejlepších” převzal toto prestižní ocenění ve Španělském sále Pražského hradu generální ředitel společnosti Fosfa Ing. Ivan Baťka, který k ocenění říká: „Jsem rád, že naše snaha o neustálé zkvalitňování služby zákazníkovi s důrazem na ochranu životního prostředí, jakož i vývoj a inovace v oblasti produktů přírodní péče o tělo a domácnost pod vlastní značkou Feel Eco a superfoods z první vertikální farmy v České republice pod značkou Feel Greens jsou takto oceňovány a vnímány. Je to pro nás všechny ve Fosfě velká čest a zároveň závazek důsledně pokračovat na této cestě.

Certifikát Czech 100 Best 2019

2019 – Czech Stability Award, hodnocení AAA – Excelentní

Společnost Fosfa a.s. patří do vysoce exkluzivní skupiny společností v České republice, které splňují nejpřísnější kritéria ekonomického hodnocení podle statistického prediktivního modelu Bisnode. Kredibilita společnosti dosahuje nejvyššího stupně AAA.

Certifikát Czech Stability Award 2019

2018 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Dynamický růst a stabilita

Pro Fosfu je úspěch oceněním práce všech našich spolupracovníků. Fosfa jako Life Science společnost klade velký důraz právě na dynamiku rozvoje, zařazování inovativních metod řízení do práce každého týmu a vyhledávání nových příležitostí,“ řekl k úspěchu společnosti Ivan Baťka. Dlouhodobě jsou ve Fosfě velkou inspirací myšlenky Tomáše a Jana Antonína Bati. Jde mimo jiné o zavádění podnikání do práce jednotlivých týmů a spolupracovníků, včetně způsobu odměňování. Součástí filozofie Life Science je péče o prostředí, v kterém žijeme.

Certifikát Czech 100 Best 2018

2017 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk

Děkuji velmi všem svým spolupracovnicím a spolupracovníkům za jejich invenci a nasazení. To oni dostali Fosfu tam, kde je. Pokud bychom nepřemýšleli nápaditěji než ostatní a pokud bychom nedokázali tyto nápady rychle a smysluplně uskutečňovat, museli bychom se jako Česká republika smířit s druhořadou rolí dodavatele čehosi pro ty invenčnější. To my ve Fosfě nechceme,“ Ivan Baťka, generální ředitel

Certifikát Czech 100 Best 2017

2016 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Dynamický růst a stabilita

Jsem velmi rád, že se nám podařilo zvítězit v kategorii Dynamický růst – Stabilita. Je to ocenění všech lidí, kteří ve Fosfě pracují. Jen díky nim můžeme být úspěšným exportérem a dosahovat růstu a stabilitu“ generální ředitel Fosfy Ing. Ivan Baťka, který na slavnostním galavečeru ocenění přebíral z rukou předsedu Hospodářského výboru Parlamentu České republiky Ing. Ivana Pilného.Ocenění zařadilo Fosfu mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Certifikát Czech 100 Best 2016

2015 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk

2015 – Czech 100 Best
vítěz soutěže v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk
Generální ředitel Fosfy Ing. Ivan Baťka přebírá z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka ocenění v kategorii Invence – Nasazení – Export – Zisk. Tato kategorie má pro Českou republiku mimořádný význam. Patříme mezi státy, které mají nedostatek nerostného bohatství, a proto do našeho podnikání musíme vnášet mnohem více invence a cíleně směřovaného nasazení. Firmy oceněné v této kategorii ukazují, že se s tímto „handicapem“ lze poprat, a že českým podnikatelům nic nezabrání v tom, aby se ve světě nejen prosadili, ale také obstáli mezi konkurencí.

Certifikát Czech 100 Best 2015

2013 – ČEKIA Stability Award

Ocenění zařadilo Fosfu mezi nejstabilnější firmy v České republice.

Certifikát ČEKIA Stability Award

2013 – DaB TOP RATING
6. místo v soutěži Exportér roku v kategorii Nejlepší exportéři dle hodnocení Bisnode

Prestižní ocenění Top Rating je mezinárodně uznávané hodnocení, které mohou na základě stanovené metodiky získat pouze 2 % nejkvalitnějších firem, která splňují velmi přísná kritéria renomované ratingové společnosti Dun&Bradstreet.

Certifikát DaB TOP RATING 2013