náhled

Spolupracujeme

Nadace ZET

Podporujeme šíření užitečných znalostí a praktických zkušeností. Stejně tak se chceme aktivně podílet na rozvoji národního i mezinárodního podnikatelství v transformujících ekonomikách. Spolupracujeme s Nadací ZET, na jejímž založení se v roce 2015 podílel i sám generální ředitel Fosfy, Ing. Ivan Baťka. Zřizovatelem nadace je profesor Milan Zelený, jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů.

Profesor Milan Zelený, odborník na manažerské systémy na Univerzitě Fordham v New Yorku a v současnosti jeden z nejvýznamnějších a nejcitovanějších ekonomů českého původu, autor stovek odborných článků a desítek knih.

Školy a vzdělávání

Studentům vysokých škol nabízíme jedinečnou příležitost poznat Fosfu zevnitř. Každoročně pořádáme vzdělávací exkurze a školení, a to hned v několika úsecích naší společnosti: od Výzkumu a vývoje, přes Kontrolu kvality, až po Bezpečnost. Pro vysokoškoláky, kteří chtějí získávat zkušenosti v rámci dlouhodobější praxe, vypisujeme ve Fosfě speciální programy.

Společenská odpovědnost