náhled

Vedení společnosti

Ing. Ivan Baťka

Generální ředitel a Předseda představenstva

Fosfa

Svatopluk Valušek

Ředitel prodeje fosforečné chemie

Ing. Filip Grob

Technický ředitel a Ředitel výroby fosforečných solí

Ing. Marcela Pospíšilová

Ředitel výroby kyseliny fosforečné

Ing. Ronald Hatala

Ředitel investiční výstavby

Ing. Pavel Dokulil

Ředitel energetiky

Dalibor Kuchař, PhD.

Ředitel VaV fosforečných solí a Ředitel životního prostředí

Ing. Jana Havlíková

Ředitel kvality

Ing. Libor Pohanka

Chief Controller

FEELECO

Pavel Melč

Head of Production FeelEco

Ing. Radek Marták

Ředitel výzkumu a vývoje FeelEco

Bc. Dagmar Zmrzlá

Vedoucí obchodního týmu FeelEco

Ing. Ondřej Maláník

Chief Controller FeelEco