náhled

Pomáháme

Pod heslem „Udělat něco lépe!“ dlouhodobě podporujeme vybrané neziskové organizace. A kam přesně putují poskytnuté finanční prostředky?

Společenská odpovědnost

Biliculum

V roce 2010 jsme převzali patronát nad dětským denním stacionářem Biliculum. Každoročně zde realizujeme sponzorské aktivity pro děti a přispíváme na chod organizace.

Středisko Betlém

Pravidelně se účastníme charitativní akce střediska Betlém – domova pro děti i dospělé se zdravotním postižením.

Farní kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné

Dlouhodobě podporujeme provoz a zachování farního kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné, coby významné kulturní památky.

Oblastní charita Břeclav

Rok co rok přispíváme na Oblastní charitu Břeclav a její Dobrovolnické krizové a humanitární centrum.

Československá obec legionářská

Československá obec legionářská připomíná statečný boj za svobodu Československa, který by neměl upadnout v zapomnění. Proto každoročně posíláme československým legionářům finanční i věcné dary.

Volejbalový klub TJ Lokomotiva Fosfa Břeclav

Sport rozvíjí hodnoty, které vyznáváme i ve Fosfě. Učí nás týmové souhře, dokázat se zvednout po neúspěchu, poctivosti v přípravě. Kromě toho nás sport baví a pohyb je sám o sobě užitečný. Proto je Fosfa hlavním partnerem volejbalového oddílu TJ Lokomotiva Fosfa Břeclav.