náhled

Výzkum a vývoj

Příroda nás fascinuje ve své dokonalosti a kráse.

Svět kolem nás se mění. Více než si mnozí připouští. Ve Fosfě se učíme být spolutvůrci těchto změn. K tomu potřebujeme být vynalézaví v inovacích. Soulad moderních technologií, firemních hodnot a vztahu k životnímu prostředí je základem naší Life science filozofie. Vyvíjíme a vyrábíme produkty, které splňují naše vlastní náročné podmínky. Říkáme-li o naší značce FeelEco, že ji vytváříme pro naše vlastní rodiny a děti, myslíme to doslova. Ohleduplnost k životnímu prostředí je samozřejmostí. Obojího nelze dosáhnout bez špičkových technologií. Hledání správné rovnováhy mezi našimi hodnotami, vztahem k životnímu prostředí a inovacemi je každodenním obnovováním slibu daného zákazníkům i obchodním partnerům: naše práce je služba.

Interní tým inovátorů

  • Interní týy výzkumu a vývoje
  • Spolupráce s institucemi a univerzitami
  • Spolupráce s mezinárodními experty s globálními zkušenostmi
  • Systematický projektový management
  • Struktury výzmuného a prodejního týmu
  • Vlastní laboratoře a analytické nástroje
  • Nové moderní prostory a vybavení

Spolupráce s institucemi a univerzitami

Výzkum pro nás není jen o přípravě samotných látek či směsí, ale nezbytnou součástí je vyzkoušení aplikačních vlastností našich produktů. Naše laboratoře tak jsou zaměřeny jak na anorganickou chemii, tak například na potravinářskou výrobu, jinými slovy, máme vlastní vývojářskou kuchyni.

Udržujeme úzké vztahy s univerzitami a těší nás mnohaletá spolupráce s řadou institucí zaměřených na aplikovanou vědu, zejména UTB ve Zlíně a VUT Brno. Jsme vděčni za kritické názory kvalitních odborníků těchto univerzit, kteří nám pomáhají nejenom řešit každodenní problémy, ale především nám pomáhají vyvinout nové produkty v souladu s posledními trendy.

A protože nám není lhostejná kvalita vody, životního prostředí a čistota domácnosti, věnujeme vývojové úsilí řadě Feel Eco. Do Feel Eco patří prací a čisticí prostředky výjimečných vlastností. Jejich smyslem je kombinace vysoké účinnosti, snadné odbouratelnosti a snadné péče o domov a bezpečnost pro děti. Při jejich vývoji uplatňujeme nejmodernější poznatky, abychom byli neustále ta nejlepší volba.

Spolupráce s mezinárodními experty s globálními zkušenostmi

Záleží nám na tom, aby naše produkty byly zrozeny pomocí „chytré vědy“. Proto investujeme do vlastních laboratoří a spolupracujeme s externím týmem odborníků z univerzitní i soukromé sféry. Inovace a výzkum nás zkrátka baví.

Diverzifikace produktů a inovace jsou tím, co řídí FOSFU. Naše produktové portfolio se v průběhu let změnilo a stále se vyvíjí tak, aby co nejlépe sloužilo našim zákazníkům.