náhled

Společenská odpovědnost

Nejen ekonomická, ale i společenská a etická odpovědnost ovlivňuje úspěšnost našeho podnikání. Věříme, že společensky odpovědná firma by se měla věnovat stejnou měrou všem třem oblastem, protože jsou vzájemně provázány.

Kodex společenské odpovědnosti je pro Fosfu nedílnou součástí firemní filosofie. Při každém rozhodnutí – ať už se týká našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů nebo ochrany životního prostředí – bereme ohled na sociální, etická a ekologická měřítka.