Náš přístup

Jednou z vizí společnosti Fosfa a.s. je být firmou ekologicky zodpovědnou s hlubokým respektem k přírodě.

Péče o prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, patří k povinnostem každého z nás. Nepřežijeme, zničíme-li si svět, který nás stvořil. A svět kolem nás nepřežije, když se o něj nebudeme starat. To není altruizmus, ale obchodní nutnost. Lidé, město, příroda, společnost - vše, co nás obklopuje, nám vytváří podmínky pro naši práci. Jejich osud je osudem naším. Jsme propojeni a ve Fosfě si to sami na sobě moc dobře uvědomujeme. První, co si při naší práci klademe za otázky, je vztah toho, co vyrábíme, k životnímu prostředí a k našemu bezprostřednímu okolí. Jdeme složitějšími cestami. Nebo je spíš sami vyhledáváme.

Zelená továrna
Náš přístup Životní prostředí REACH

Myslet ekologicky

Zavedli jsme systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001, která vede ke zlepšení procesů, postupů a zdrojů k vyvíjení, zavádění, dosahování a udržování environmentální politiky. Součastí naší politiky je i  ISO 50001, které nás zavazuje nakládat především při výrobě šetrně s energií. Pravidelně vyhodnocujeme a přezkoumáváme EMS s cílem o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí. Zapojili jsme se do projektů - Zodpovědná firmaZelená firma.

 

foto

 

 

Vyrábíme ekologicky šetrné výrobky Feel Eco a pracujeme na výzkumu a vývoji nových produktů. O domácnost, prádlo i pokožku pečujeme v souladu s přírodou. A pokud jde o nákupní tašky, ty si vždy uschováme pro příští nákup.

 

 

 

 

 

 

Provozujeme vertikální farmu Feel Greens, která oproti konvenčnímu zemědělství ušetří až 95 % vody. Trvale udržitelný rozvoj je jedním z leitmotivů našeho podnikání. Realizujeme nové ekologické investice spojené především s obnovou technologií a odstraněním již nevyužívaných a v budoucnu nepotřebných součástí, které by mohly být potenciálním zdrojem znečištění životního prostředí.

Feel Greens
Fosfa - Nas pristup

 

 

Třídíme odpad. Důsledně, rádi. Chceme jít jako firma příkladem, motivovat a vzdělávat i ty, co doposud netřídili. Tříděním odpadu - na jednotlivých pracovištích jsou umístěny koše na třídění papírového, plastového a komunálního odpadu, které jsou pravidelně vyprazdňovány do kontejnerů na tříděný odpad v areálu společnosti a předávány oprávněným osobám. Pravidelně proškolujeme zaměstnance se zaměřením na životní prostředí.

 

 

 

Makulatura? Ano. Když tiskneme, tak oboustranně. Chybně vytištěné listy používáme na poznámky – každý ušetřený strom se totiž počítá! Recyklujeme materiál a věci, které mohou být využity jiným způsobem. Pokud nejsme schopni recyklaci zajistit, předáme externí společnosti, která další využití zabezpečí. provádíme sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, které předáváme k ekologické likvidaci.

Fosfa - Nas pristup
Fosfa - Zelena tovarna - Nas pristup

 

Postupně přecházíme od využívání starých spalovacích zařízení na zařízení novější a šetrnější k životnímu prostředí. Zdroje znečištění ovzduší jsou opatřeny odlučovacími zařízením, které předčišťují odpadní plyny z nich unikající a snižují tak množství vypouštěných emisí. Využíváme přebytečné teplo k bezemisní výrobě elektrické energie. Monitorujeme, čištíme a pravidelně opravujeme kanalizaci v areálu podniku. Pečujeme o zeleň v areálu, který je protkán spoustou zeleného trávníku, a nespočetným množstvím keřů a stromů. Každá zeleň přispívá ke zlepšování kvality životního prostředí.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace