náhled

Náš přístup

Jednou z vizí společnosti Fosfa a.s. je být firmou ekologicky zodpovědnou s hlubokým respektem k přírodě.

Péče o prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, patří k povinnostem každého z nás. Nepřežijeme, zničíme-li si svět, který nás stvořil. A svět kolem nás nepřežije, když se o něj nebudeme starat. To není altruizmus, ale obchodní nutnost. Lidé, město, příroda, společnost – vše, co nás obklopuje, nám vytváří podmínky pro naši práci. Jejich osud je osudem naším. Jsme propojeni a ve Fosfě si to sami na sobě moc dobře uvědomujeme. První, co si při naší práci klademe za otázky, je vztah toho, co vyrábíme, k životnímu prostředí a k našemu bezprostřednímu okolí. Jdeme složitějšími cestami. Nebo je spíš sami vyhledáváme.

Myslet ekologicky

Zavedli jsme systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001, která vede ke zlepšení procesů, postupů a zdrojů k vyvíjení, zavádění, dosahování a udržování environmentální politiky. Součastí naší politiky je i  ISO 50001, které nás zavazuje nakládat především při výrobě šetrně s energií. Pravidelně vyhodnocujeme a přezkoumáváme EMS s cílem o neustálé zlepšování v oblasti životního prostředí. Zapojili jsme se do projektů – Zodpovědná firma a Zelená firma.

Feel Eco – přírodní produkty pro tělo a domácnost. Podmínky, které musí bezpodmínečně splňovat každý náš produkt jsou –zdraví, účinnost, ekologické složení a cenová dostupnost. Feel Eco jsme vyvinuli v souladu s přírodou pro naše děti a zdravý domov. Proto můžeme s důvěrou tyto produkty nabídnout i Vám, našim zákazníkům. Produkty pro děti a kojence neobsahují žádné parfemace, alergeny a konzervanty, jsou proto vhodné pro praní prádla kojenců, dětí a osob s citlivou pokožkou.

Třídíme odpad. Důsledně, rádi. Chceme jít jako firma příkladem, motivovat a vzdělávat i ty, co doposud netřídili. Tříděním odpadu – na jednotlivých pracovištích jsou umístěny koše na třídění papírového, plastového a komunálního odpadu, které jsou pravidelně vyprazdňovány do kontejnerů na tříděný odpad v areálu společnosti a předávány oprávněným osobám. Vzniklý bioodpad předáváme ke kompostování na místní kompostárnu, kde se efektivně využívá. Pravidelně proškolujeme zaměstnance se zaměřením na ochranu životního prostředí.

Makulatura? Ano. Když tiskneme, tak oboustranně. Chybně vytištěné listy používáme na poznámky – každý ušetřený strom se totiž počítá! Recyklujeme materiál a věci, které mohou být využity jiným způsobem. Pokud nejsme schopni recyklaci zajistit sami, předáme externí společnosti, která další využití zabezpečí. Provádíme sběr firemních vysloužilých elektrozařízení a baterií, které předáváme k ekologické likvidaci. Suroviny a energie se snažíme využívat efektivně, a tak minimalizovat jejich spotřebu.

Postupně přecházíme od využívání starých spalovacích zařízení na zařízení novější a šetrnější k životnímu prostředí. Zdroje znečišťování ovzduší jsou opatřeny odlučovacími zařízeními, které předčišťují odpadní látky z nich unikající a snižují tak množství vypouštěných emisí. Využíváme přebytečné odpadní teplo k bezemisní výrobě elektrické energie. Monitorujeme, čistíme a pravidelně opravujeme kanalizaci v areálu podniku. Odborně likvidujeme nepotřebná zařízení a tím rozšiřujeme zelené plochy v areálu. Celkově pečujeme o zeleň v areálu, který je protkán spoustou zeleného trávníku, a nespočetným množstvím keřů a stromů. Každá zeleň přispívá ke zlepšování kvality životního prostředí.