náhled

Vzdělávání

Ve Fosfě klademe velký důraz na rodinné hodnoty a celoživotní vzdělávání. Důkazem je vlastní mateřská škola, kterou provozujeme (nejen) pro děti našich zaměstnanců, a Fosfa Univerzita, kde vyučují světové i tuzemské kapacity. Naším hlavním cílem je přizpůsobovat se jak interním potřebám, tak požadavkům našich tuzemských a zahraničních klientů v rychle se měnícím tržním prostředí. Pomocí vzdělávací metody „learning by doing“ rozvíjíme a soustavně prohlubujeme vědomosti i praktické znalosti našich zaměstnanců. Touto cestou vytváříme kreativní a vynalézavé týmy, které objevují nové postupy a metody, jak čelit všem změnám a potřebám, které s sebou naše doba přináší.