Fosfa zakoupila pro Biliculum nový vůz za více jak 2 miliony korun.

Generální ředitel společnosti Fosfa Ivan Baťka předal neziskové organizaci Biliculum z.ú. nový svozový vůz za více jak 2 miliony korun. Nový vůz se speciální úpravou pro klienty s různým typem postižení bude sloužit dennímu stacionáři Mikulov a pomáhat při denním převozu klientů z Jižní Moravy při převozu z domova do stacionáře. V rámci patnáctileté spolupráce je to kromě nového výtahu, potřebného vybavení a dalších příspěvků na úpravy stacionáře, již druhý zakoupený vůz od patrona stacionáře, společnosti Fosfa.

Fosfa začala s Biliculem spolupracovat již před 15 lety, kdy se generální ředitel Ivan Baťka dozvěděl o tom, že stacionář organizuje sbírku. Po jedné návštěvě a během jednoho víkendu se tehdy rozhodl Biliculu pomáhat a spolupráce s Fosfou, patronem Bilicula, trvá do dnes. V Biliculu již tehdy, stejně jako dnes, pracovali lidé, kteří chtěli pomáhat těm, kteří si sami pomoct neumějí. Denní stacionář Mikulov je rodinného typu a je určen pro klienty od tří do 65 let. Název Biliculum z latiny znamená svítání a má symbolizovat novou naději pro handicapované na Jižní Moravě.

„Svozový vůz je pro klienty našeho stacionáře velmi důležitý pro každodenní cestu z jejich domovů do stacionáře. Proto máme velkou radost, že po třech letech, kdy se nám nepodařilo sehnat částku na nové svozové vozidlo, jsme dnes díky našemu patronovi, společnosti Fosfa a panu generálnímu řediteli Ivanu Baťkovi, mohli zakoupit nové speciálně upravené svozové vozidlo. A aby nám dobře sloužilo a vše bylo na jeho cestách v pořádku, pokřtí pro nás dnes nový vůz mikulovský probošt Pavel Pacner.“ řekl ředitel stacionáře Petr Malásek

„Z čeho já osobně mám především velkou radost, že naši lidé ve Fosfě si tuto spolupráci vzali za své a některé týmy tady organizují akce pro klienty jako jsou třeba Vánoce, kde to není jenom o tom, že jim koupí dárky, ale je to o tom, že ty Vánoce zorganizujete, že tady s nimi zpívají a hrají na kytaru, přivezou jim dárky, a hlavně s nimi stráví ten čas. A to si myslím, že pomáhá nejen Biliculu, ale zejména i Fosfě a členům týmů a spolupracovníkům ve Fosfě. Právě ta kultivace a pochopení, jaké věci jsou v životě důležité. Já vždycky říkám, že já sem jezdím jako na očistu. Protože někdy si říkám, jak máme složitý život, jak to máme těžké, a co bychom v tom životě chtěli všechno dokázat. A pak přijedete sem a najednou si všechno přehodnotíte a odejdete odsud s úplně jinými myšlenkami, s úplně jiným hodnocením priorit. Když si přečtete na erbech klientů Bilicula, co vlastně jsou jejich sny, tak to jsou věci, které my pokládáme za samozřejmé, ale oni samozřejmé nejsou.“ zhodnotil dlouholetou spolupráci Ivan Baťka, generální ředitel společnosti Fosfa a.s.

………………………………………………………

Denní stacionář Mikulov – Biliculum

Základním cílem služby v Denním stacionáři Mikulov je umožnit jejím uživatelům co nejlepší míru vyrovnání se s jejich vážným handicapem, osobní růst s co největší dosažitelnou mírou samostatnosti, sbližování se s okolní společností a poskytnout jim stejné možnosti jako mají jejich vrstevníci. Posláním služby je poskytnout dětem a mladým lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra podporu, která zmírní dopady postižení na jejich každodenní život. Činnostmi jako např. hiporehabilitace, muzikohraní, individualizované vzdělávání aj. chceme podporovat rozvoj jejich osobnosti, schopností a dovedností.

Zjistěte více o možnostech podpory Denního stacionáře Mikulov – https://biliculum.cz/jak-podporit/

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost. www.fosfa.cz

Za přírodními produkty FeelEco stojí silný osobní příběh!

U zrodu značky FeelEco stál milující otec, zakladatel značky FeelEco, který chtěl to nejlepší pro svoji dceru, která měla citlivou pokožku a klasické produkty na trhu jí nevyhovovaly. Hledal produkty, které by byly šetrné ke zdraví a přírodě, současně účinné a zároveň finančně dostupné. Protože takové přípravky nenašel, rozhodl se je vyrobit. Nejen pro svou dceru, ale pro kohokoliv. Zadání bylo s cílem vyrobit nejlepší produkt na trhu. Dnes značka FeelEco dokazuje, že je to možné – nabízí výjimečné přírodní produkty na přírodní bázi, s vysokou účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky rozložitelné, bez zdraví škodlivých konzervantů a parfémů, vyvinuté i vyrobené bez testů na zvířatech a v plně recyklovatelných obalech.www.feeleco.com

FeelEco – Umění výjimečnosti

________________________________________

Kontakt pro média

Klára Zemanová

+420 737 266 864

zemanova@fosfa.cz