FOSFA olympiáda břeclavských škol: čtyři dny výjimečných výkonů i osobních příběhů

V areálu TJ Fosfa Lokomotiva Břeclav v pátek skončil první ročník FOSFA olympiády břeclavských škol. Do atletických disciplín a turnajů ve fotbalu, stolním tenisu, volejbalu a florbalu se zapojilo přes 800 žáků základních škol z Břeclavi, Valtic a Lednice.

FOSFA olympiáda břeclavských škol navázala na dlouholetou tradici sportovních her, které pro žáky z Břeclavi pořádal atletický oddíl Lokomotiva Fosfa Břeclav. Jeho předseda Zbyněk Chlumecký rozšíření tradiční akce o nové disciplíny kvitoval s povděkem. „Touto cestou dostal šanci na sportovní vyžití širší okruh dětí, což je dobře. Atletickou olympiádu tady pořádám od roku 1988, takže jsme mohli vyjít z letitých zkušeností, ale i ostatní kluby, které se v roli spolupořadatelů a garantů dalších disciplín přibyly v letošním roce, se s organizací vypořádaly velmi dobře. Myslím, že v tomto formátu může akce pokračovat i dál,“ konstatoval Zbyněk Chlumecký.

Spokojeni byli zástupci ostatních sportovních klubů z projektu FOSFA Sport, kteří se stali garanty nově zařazených disciplín. Dané sporty si díky olympiádě mohly vyzkoušet i děti, které nejsou členy žádného ze sportovních klubů, členové zase nezvykle nastupovali proti sobě, když hájili barvy svých škol. Přestože cílem akce bylo především zvednout děti od obrazovek počítačů a mobilních telefonů a přimět je k pohybu, za výkony předvedené na FOSFA olympiádě břeclavských škol se účastníci rozhodně nemusí stydět. Během čtvrtečního atletického soupeření žáků 2. stupně dokonce padl republikový rekord – v kategorii mladších žákyň jej dosáhla Veronika Janíková ze ZŠ Lednice, když jí rozhodčí ve skoku dalekém zapsali do tabulek hodnotu 5,33 m.  

Ivan Baťka, generální ředitel a majitel společnosti Fosfa, která byla hlavním partnerem akce, se za olympijským děním ohlédl následovně: „Byl jsem nadšen, když jsem viděl tolik rozzářených dětských očí a radosti. Bylo také fantastické, jakým způsobem trenéři a učitelé děti motivovali. Co ale považuji za úplně největší věc, kterou jsem zaznamenal jak na atletice, tak na volejbalu, je fakt, že junioři a kadeti z pořádajících oddílů se s velkým nasazením podíleli na organizaci akce a zapojování dětí do soutěží. Takovéto prolínání generací je jedním ze smyslů FOSFA olympiády břeclavských škol. Za sebe mohu říct, že odjíždím naplněn spoustou energie, protože děti jí rozdávaly měrou vrchovatou. To nadšení je tak nakažlivé, že jsem si několikrát v průběhu dne říkal, že má opravdu smysl takovéto projekty realizovat. Tomáš Baťa říkal, že život musí být naplněn službou. A komu jinému bychom měli službu poskytovat, než nastávajícím generacím? Jsem nesmírně rád, že u toho Fosfa může být a naše mladé sportovní naděje podpořit.“

Speciálními cenami společnost Fosfa ocenila děti, které v jednotlivých disciplínách předvedly výjimečné výkony. Ivan Baťka se speciální cenou rozhodl odměnit také handicapovaného stolního tenistu Filipa Prchlíka za jeho výkony v běžeckých disciplínách i obecně ke sportu jako takovému. „Je obdivuhodné, když někdo svým nezměrným úsilím a odvahou strhává a motivuje ostatní k lepším výkonům,“ poznamenal v této souvislosti Ivan Baťka. „Předáním těchto ocenění jsme chtěli vyzdvihnout hodnoty, které dnes společnost potřebuje, aby se posouvala dopředu a aby z dětí rostli slušní a stateční lidé. Musíme je zvednout od obrazovek a motivovat je ke sportu, aby prožívaly skutečné sociální vazby a skutečné emoce plynoucí ze vzájemné spolupráce a podpory,“ dodal ke speciálním cenám Ivan Baťka.

Důležitým partnerem akce bylo i Město Břeclav. Místostarosta Milan Klim po skončení her uvedl: „Vzhledem k tomu, že podpora sportu, zejména pak toho dětského a mládežnického, je pro město jednou z priorit, nemohli jsme u prvního ročníku FOSFA olympiády břeclavských škol chybět. Jsem rád, že jsme díky spolupráci se společností Fosfa mohli s dětmi prožít čtyři dny naplněné sportem, vzájemnou podporou a zajímavými osobními příběhy. Cením si odvahy, bojovnosti, statečnosti a nadšení soutěžících. Věřím, že tradice olympiády v tomto novém formátu bude pokračovat. Za město mohu přislíbit podporu této akce i do příštích ročníků.“

………………………………………………………………………………………………………

Citace zástupců sportovních klubů k možnému využití

Alexandr Hrabal, FOSFA MSK Břeclav

„Akce splnila cíl, s kterým jsme do toho šli – chtěli jsme zapojit co nejširší spektrum dětí z Břeclavi a okolí. Ukázalo se, že dětem sport není cizí a umí se hýbat. A co víc, že umí nejen vítězit, ale i prohrávat. Cíl vidět je po finálovém verdiktu s úsměvem na tváři se beze zbytku naplnil. A jsem nesmírně rád, že Fosfa i město akce tohoto druhu podporují  – bez takovýchto partnerů by to nešlo.“

Peter Šimon, Klub stolního tenisu FOSFA LVA

„Těší mě, že došlo k rozšíření olympiády o nové sporty a k zapojení škol z Lednice a Valtic. Tyto dvě školy si pozvánky velmi vážily a zapojily se do projektu s radostí. Mezi městy panuje zdravá rivalita a zafungovalo to jako motivační prvek i pro jednotlivé hráče. Ti se navíc na školním turnaji mohli utkat se svými spoluhráči, s kterými obvykle jako členové některého ze dvou klubů stolního tenisu v našem mikroregionu nastupují na stejné straně stolu.“

Ivan Rylich, volejbalový klub Lokomotiva Fosfa Břeclav

„Těší mě, že se touto cestou do volejbalové soutěže mohly zapojit i školy, jejichž žáci nejsou členy našeho oddílu. Těmto dětem jsme, myslím, nabídli širší pohled na náš sport. Měli šanci vidět proti sobě hrát vrstevníky, kteří hru ovládají lépe a mohli si udělat představu, co techničtější volejbal obnáší.“

………………………………………………………………………………………………………

O společnosti FOSFA

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Fosfa je v letech 2020-2024 generálním partnerem Českého olympijského týmu. Na podporu dětského a mládežnického sportu spustila v loňském roce projekt FOSFA Sport, který zastřešuje aktivity šesti sportovních klubů z Břeclavi a okolí.

Reportáž z FOSFA olympiády břeclavských škol, kde kromě ohlédnutí za každým ze čtyř olympijských dnů najdete také průběžně doplňovanou fotogalerii a pro připomenutí též propozice jednotlivých disciplín.
Více zde >>>