Ve společnosti Fosfa jsou „výrobáci“ teď i laboranty

Fosfa je inovativní Life Science společnost, která byla založena v roce 1884. Celá skupina je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, a jedním z nejvýznamnějších světových výrobců, který na bázi fosforu vyrábí esenciální přísady a funkční směsi pro potravinářské, farmaceutické a jiné sofistikované průmyslové aplikace. Fosfa také vyvíjí a vyrábí FeelEco, výjimečné přírodní produkty pro péči o zdraví, rodinu a domácnost.

Jak moderní a inovativní společnost Fosfa pracuje dnes, jací jsou její zaměstnanci, co nabízí zájemcům o práci, jak má organizovaný výzkum, … na to vše jsme se zeptali paní Jany Havlíkové, jež ve firmě pracuje na pozici ředitele kvality.

Jaký je Váš výrobní program dnes, jaké výrobky a „pro koho“ vyrábíte?

Novodobá historie Fosfy se začala psát roku 2002, kdy zadluženou chemičku v úpadku koupil náš stávající generální ředitel Ing. Ivan Baťka. Během těch uplynulých dvaceti let došlo k absolutní transformaci nejen výrobního portfolia, ale i prostředí, lidí a samotné kultury společnosti. Mnozí mají díky zpracování fosforu Fosfu stále spojenou s chemickým průmyslem, s výrobou technických fosfátů a hnojiv. Dnešní Fosfa je ale úplně jiná. Díky dlouhodobé strategii jsme úplně upustili od výroby hnojiv a jednoduchých technických fosfátů. Stále je naší hlavní surovinou fosfor, ale vyrábí se z něj produkty s vyšší přidanou hodnotou pro zákazníky, jako jsou výrobky pro potravinářské či sofistikované průmyslové aplikace. Změnilo se tím tedy zcela i portfolio našich zákazníků.

Dalším velkým milníkem v historii Fosfy byl rok 2013, kdy FOSFA úspěšně realizovala akvizici a integraci výrobní jednotky potravinářských aditiv společnost OMNISAL se sídlem v německém Wittenbergu. V Omnisalu se také zaměřujeme na zpracování fosforu do speciálních potravinářských a krmivářských aplikací.

Díky našemu důrazu na službu pro zákazníka, našim etickým zásadám a vysoké kvalitě výrobků dnes přes 94 % našich produktů exportujeme do více jak 80 zemí světa.

Kromě divize na zpracování fosforu je nedílnou součástí Fosfy také výroba výjimečných přírodních produktů pro péči o zdraví, rodinu a domácnost pod značkou FeelEco. Tyto produkty jsou výjimečné svojí šetrností ke zdraví, svým složením a účinností. Kvalitu FeelEco produktů garantuje prestižní certifikace EU Ecolabel, kterou značka FeelEco získala jako první v ČR již v letech 2010-2013. Největším oceněním je ale důvěra zákazníků, kterou si produkty FeelEco postupně získávají. FeelEco se svými produkty opakovaně uspělo v anketě Volba spotřebitelů, která je vyhlašována agenturou ATOZ Marketing. Výzkum zajišťuje renomovaná výzkumná společnost Nielsen. V roce 2020 zákazníci ocenili FeelEco hypoalergenní Odstraňovač skvrn Baby, v roce 2022 v kategorii Ekologická drogerie zvítězily FeelEco prostředky na ruční mytí nádobí a letos si čeští zákazníci vybrali v kategorii Ekologické prostředky na prádlo inovovanou řadu FeelEco Odstraňovačů skvrn doplněnou o nové produkty v této kategorii.

Jako potvrzení toho, že Fosfa jde správným směrem považuji například to, že již po osmé v řadě jsme se umístili mezi 100 nejlepšími českými firmami v České republice. V roce 2022 jsme se v soutěži Czech 100 Best umístili na krásném 14. místě. Dále Fosfa v roce 2022 získala nejvyšší ekonomické hodnocení AAA Gold Excellence a řadí se tak do exkluzivní skupiny 0,4 % velmi důvěryhodných společnostív ČR, které po dobu 3 let splňují nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu respektované mezinárodní agentury Dun & Bradstreet. Fosfa získala také prestižní ekonomické ocenění Top Rating a řadí se tak mezi 1,5 % ekonomicky nejstabilnějších firem na světě.

Udržet si své zákazníky a pozici na trhu, doma i v zahraničí, je především otázka kvality produktů. Jak zajišťujete tuto oblast?

Je důležité si uvědomit, že kvalita produktu neznamená jen jeho chemické vlastnosti. Ty jsou většinou dány legislativou a jejich dodržování je nezbytnou podmínkou pro dodávání produktů našim zákazníkům. Neméně důležitým parametrem jsou také fyzikální parametry a celkově stabilita výroby. Dále je součástí kvality i to, jak je samotný produkt navržen a zda správně funguje pro zákazníka. Proto máme náš vlastní R&D tým, který je vybaven moderními přístroji pro aplikační testování našich produktů, a můžeme tak se zákazníky řešit jejich konkrétní požadavky. Nedílnou součástí kvality produktu je samozřejmě i jeho včasné a kvalitní doručení zákazníkovi. To bylo jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli investovat do výstavby moderního, plně automatizovaného skladu pro 5000 paletových míst. Našim cílem je dodat produkt zákazníkovi do 2 dnů od objednávky. Zde vidíme, kromě vysoké kvality našich výrobků, naši velkou konkurenční výhodu a přidanou hodnotu pro zákazníka.

Výroba jde vždy ruku v ruce s analýzou produktů. Ve firmě využíváte systém decentralizovaných laboratoří. Jak to v praxi funguje?

Původně byla ve Fosfě jedna centrální laboratoř a operátoři výroby nosili vzorky ze svých provozů do této laboratoře. Jednotlivé výrobny se nachází na různých místech rozlehlého areálu Fosfy, takže docházelo ke zbytečnému transportu a pohybům operátorů. Navíc tím docházelo k časovým prodlévám od odběru vzorku po výsledek analýzy, a tedy nešla efektivně řídit stabilita výroby. Proto jsme se rozhodli více se zaměřit na proces a odstranit zbytečné plýtvání. Ve spolupráci výrobních týmů a týmu kontroly kvality se vytipovala stanovení, které je možno převést přímo do procesu. Pro některá měření bylo možné implementovat on-line měřidla. Tam, kde to nešlo, jsme vybudovali provozní laboratoře a proškolili operátory výroby. Ti jsou teď zodpovědní za provádění analýz a tím i za kvalitu a stabilitu výroby. Výsledky mají prakticky ihned a mohou tak rychle reagovat na aktuální stav ve výrobě. Tým kontroly kvality působí jako nezávislý dozorový orgán, školí operátory a pravidelně kontroluje, zda provádí analýzy správně. Navíc operátory ve výrobě provádění analýz baví, vidí v tom zlepšení a zkrácení procesu, naučili se něco nového. Naši „výrobáci“ jsou teď i laboranty.

Samozřejmě je zde ještě velký prostor pro další zlepšování. Zatím se nám nepodařilo všechny kritické parametry převést do výrobních procesů. To je teď náš cíl, na kterém tým kvality spolu s výrobními týmy pracuje.

S jakými analytickými metodami a vybavením pracují vaši odborníci v těchto laboratořích?

Do provozních laboratoří se snažíme implementovat jednoduché a rychlé metody. Naši operátoři na výrobnách používají pH metry, turbidimetry, automatické titrátory pro stanovení poměru Na/P a měří si také obsahy arsenu pomocí coulometru. Samozřejmě všechny výsledky analýz zapisují do laboratorního softwaru. V centrální laboratoři nám zatím zůstávají sofistikovanější přístroje, jako AAS nebo iontový chromatograf (IC) pro stanovení forem fosfátů. Nedávno jsme pořídili Ramanův spektrometr, který kalibrujeme na základě hodnot z IC a budeme ho používat na rychlé stanovení forem fosfátů. Měření je rychlé a jednoduché, takže počítáme s tím, že jakmile se postup měření ověří a optimalizuje v praxi, budou přístroj obsluhovat také operátoři přímo na výrobně.

Náš tým kvality ve Fosfě je organizačně spojen s týmem kvality v německém Omnisalu. Našim cílem je unifikace analytických metod a procesů v obou závodech. V Omnisalu máme zatím pouze centrální laboratoř, ale postupně chceme zavést obdobný systém provozních laboratoří, který máme již zavedený ve Fosfě. Toto je velká výzva, obzvlášť, když nás dělí skoro 600 km. Je ale radost vidět, jak postupné změny usnadňují a zefektivňují práci v samotné laboratoři, ale i ve výrobě.

Když se řekne fosfor, i nechemik ví, že s jeho sloučeninami jsou problémy v životním prostředí. Vyvinuli jste výrobky pod značkou FeelEco, které slibují současně účinnost, šetrnost ke zdraví a prostředí a finanční dostupnost. Jak to, že toto všechno jde skloubit?

Fosfor je biogenní prvek. Je součást všech živých organismů, v zemské kůře je to jedenáctý nejrozšířenější prvek. Bez fosforu by nebyl na naší planetě život, a navíc nemá v přírodě substitut. To, že s ním umíme pracovat tak, jak umíme, je naše velké privilegium, je to jedinečná kompetence a máme na ní založenou jedinečnou službu, kterou rozvíjíme.

Uvědomujeme si, jak výjimečný fosfor je. Proto ho nepoužíváme k výrobě základních technických chemikálií, ale využíváme ho pro výrobu vysoce kvalitních výrobků s přidanou hodnotou pro zákazníka.

FeelEco je nový směr a za celou značkou stojí silný osobní příběh. Je to vize generálního ředitele, která se zhmotnila. Hledal produkty, které by mohla používat jeho dcera, která má citlivou pokožku. Na trhu žádné vhodné výrobky nenašel, tak zadal úkol našemu vývojovému týmu FeelEco, aby vyrobil nejlepší produkt na trhu. Zpočátku se to zdálo nemožné, ale díky odhodlání a usilovné práci se nakonec podařilo vyvinout výjimečné produkty s vysokým podílem přírodního původu, s vysokou účinností, dermatologicky testované, snadno biologicky rozložitelné, což je vhodné i pro čističky odpadních vod, bez nebezpečných konzervantů a parfémů, vyvinuté i vyrobené bez testů na zvířatech a v plně recyklovatelných obalech. Jak řekl Tomáš Baťa: „Co chceš, můžeš.”

Ve Fosfě kladete velký důraz na neustálé vzdělávání a rozvoj. Máte např. vlastní mateřskou školku, spolupracujete se středními i vysokými školami v regionu a zaměstnance vzděláváte ve vlastní univerzitě. Můžete přiblížit, jak Fosfa Akademie funguje?

Výukový program je určen pro maximálně 12 studentů a trvá asi rok s celodenní výukou dvakrát měsíčně. Program Fosfa Akademie je složen z výukových modulů, ve kterých se kombinují soft a hard skills školení. Studenti se učí, jak pochopit procesy, jak v nich vidět plýtvání a jak takové plýtvání/ problém vyřešit. Dále se například učí, jak správně zvládat emoce nebo jak správně prezentovat před publikem. Důležité je, že Fosfa Akademie není jen o teorii. Během studia každý student řeší vybraný problém na svém pracovišti a studium ukončuje obhajobou své práce před managementem Fosfy, generálním ředitelem a svými spolupracovníky.

Fosfa Akademie je investice do rozvoje spolupracovníků a tím do dalšího rozvoje Fosfy.

Spolupracujete se středními školami v regionu. Chodí k vám studenti na praxe a stáže. Jak tato spolupráce funguje?

Vedle mnoha sociálních projektů Fosfa také systémově podporuje vzdělávání a sportovní aktivity dětí a mládeže v břeclavském regionu, které sdružuje pod značkou Fosfa Sport. Dlouhodobě spolupracujeme se středními a vysokými školami. V našem regionu jsme generálním partnerem Střední průmyslové školy E. Beneše a Obchodní akademie Břeclav. Investujeme do vybavení školy a organizujeme přednášky a praxe pro studenty pod vedením našich odborníků. Výhodou je, že případné další nové spolupracovníky tak poznáme v praxi, a to nejen po odborné, ale hlavně po charakterové stránce. Do Fosfy hledáme spolupracovníky lepší, než jsme my sami nebo samozřejmě takové, kteří mají potenciál se jimi v budoucnu stát.

Děkujeme za rozhovor a přejeme firmě Fosfa úspěšné podnikání a spokojené spolupracovníky i vedení firmy.

Rozhovor v pdf zde