náhled

Tréninkové centrum

“Správní lidé na správném místě“

Myšlenka na vytvoření tréninkového centra se zrodila už na počátku února 2012. Záměr byl jasný: cílený, systematický a kontinuální rozvoj všech zaměstnanců napříč firmou. Tréninkové centrum představuje jakýsi “nultý ročník” Fosfa Univerzity. Využívá se, mimo jiné, i k periodickým a průběžným školením stávajících zaměstnanců.

A jaká je náplň tréninkových dní?

  • Získání základních znalostí
  • Rychlejší adaptace nových členů Fosfa týmu
  • Ztotožnění se s hodnotami Fosfa kultury
  • Jednotný jazyk, pravidla a jejich pochopení
  • Kariérní růst zaměstnanců

Vzdělávání v současnosti probíhá ve dvou fázích:

Fáze 1

Fáze 1 představuje úvodní adaptační školení pro nové členy týmu. Odehrává se během prvních dní ve Fosfě, kdy nový kolega či nová kolegyně obdrží základní informace o firmě a důležitá dílčí školení (BOZP, životní prostředí, aj.)

Fáze 2

Fáze 2 zahrnuje dvoudenní školení věnované základům filozofie Kaizen a jejích metodik. Účastníci se dozví, co si pod pojmem Kaizen představit, a podniknou krátkou exkurzi do historie této filozofie, která je pro práci ve Fosfě klíčová. Naučí se, co je to standard, k čemu jsou standardy dobré a vyzkouší si tvorbu vlastního standardu, o jehož dodržování a zlepšování se budou po celou dobu školení starat. (Během této činnosti průběžně dostávají hodnocení od ostatních účastníků). Poznají, co jsou to zlepšovací návrhy, jak se zadávají. Naučí se tvořit FID, FIO a FIP. Proniknou do strategie 5S. Na interaktivních hrách si vyzkoušejí standardizaci a principy štíhlé výroby.