Rozhovor s Ivanem Baťkou: Být nejlepší na světě. Náš smělý cíl je stejný jako u olympioniků

Česko žije olympiádou. Fanoušci sportu si mezi generálními partnery českého olympijského týmu jistě všimli jména břeclavské společnosti Fosfa. A mnozí se možná ptali, jaká je to firma a jaká byla její cesta k olympionikům. Otázky, na které odpovědi zná Ivan Baťka, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti.

Denik.cz, Rozhovor s Ing. Ivanem Baťkou

Proč se rozhodla Fosfa stát generálním partnerem Českého olympijského výboru a takto výrazně jej podpořit?

Když mi spolupráci předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval nabídl, nemusel jsem se dlouho rozmýšlet. Základní hodnoty olympismu, jimiž jsou úcta, respekt, disciplína, fair play a spolupráce, jsou podle mne nezbytné i pro skutečný úspěch v podnikání. Ostatně, jsou to hodnoty, které vyznávali Baťové a vystavěli na nich své impérium. A mají své místo i v současném světě, jen na ně svět možná až příliš často zapomíná. U nás ve Fosfě se snažíme, aby byly nedílnou součástí naší firemní kultury. Takže jak to Jiří Kejval popsal, v našem případě opravdu došlo k prolnutí duše firmy a olympijských hodnot. A ještě zmíním jeden moment – nabídka spolupráce přišla v době, kdy svět ochromila pandemie nového neznámého koronaviru. Vyvolala vlnu ohromné nejistoty, ale ukázala také, jakou sílu má spolupráce a sounáležitost. Fosfa je společnost, která je součástí regionu a republiky, jsme si vědomi, že máme – v rámci svých možností – i jinou roli než jen ekonomickou. I to platilo u Baťů a platí to pořád. Spolupráce s Českým olympijským výborem je jedna z forem naší společenské odpovědnosti.

Dalšími partnery Českého olympijského výboru jsou Toyota, Sazka, skupina ČEZ a mezi nimi firma z Břeclavi. Pro mnohé to bylo překvapení. Měli jste takové reakce?

Musím přiznat, že neměli. Fosfa je možná pro mnohé méně známá společnost, pohybujeme se na jiných trzích, než jsou vámi zmíněné společnosti. Ale ve svém oboru patříme mezi pět nejlepších světových firem, jsme sice břeclavská firma, ale s celosvětovou působností, máme výrobní závody v Kazachstánu a v Německu. V českém žebříčku nejlepších firem jsme v loňském roce byli hodnoceni na 14. místě. A obhájili jsme také certifikaci Top Rating mezinárodní ratingové agentury Dun & Bradstreet, kterou jsme poprvé získali již v roce 2019. Výjimečná je tím, že nás řadí do exkluzivního klubu nejdůvěryhodnějších společností, do společnosti pouhého 1,5 % všech světových ekonomických subjektů.

Vyznáváte olympijské hodnoty i ve vaší firmě?

Jsou přirozenou součástí naší firemní kultury, stejně jako ctižádost být nejlepší. Když chcete uspět, musíte mít vizi a té podřídit tvrdou práci. Vize dávají naší činnosti smysl, ale samy o sobě k žádnému výsledku nevedou, tu sílu mají až činy. To platí obecně v životě, ale právě ve sportu nebo v podnikání je velmi dobře a také poměrně brzy vidět, že práce bez vize je mrhání časem a vize bez práce jen prázdné snění.

Je podle vás důležitá i podpora dětí a mládeže, ne jenom vrcholových sportovců?

Naprosto nezpochybnitelně. Právě fakt, že naše podpora se netýká pouze olympioniků, ale obecněji propagace olympijských hodnot mezi dětmi a mládeží, byl pro mne osobně velmi důležitým momentem. Sport je nositelem hodnot, které považuji za důležité. Utváří charakter. To sport naučí toužit po úspěchu, obětovat mu tvrdou práci i přijímat případný neúspěch jako motivaci. Což jsou vlastnosti, které považuji za velmi dobré i pro život, zvláště v současné době, kdy společnost prochází hlubokou transformací.

Jaký je vztah Fosfy ke sportu? Podporuje i nějaké sportovní aktivity na jižní Moravě?

Dlouhodobě podporujeme v břeclavském regionu dvě oblasti života – vzdělávání a sport, především dětský a mládežnický. Už jsem zmínil, že ctíme sounáležitost a cítíme se být nedílnou součástí regionu. Logicky směřujeme podporu právě do regionálních aktivit. A mám radost, že pomáháme regionálním sportovcům uspět i za hranicemi regionu. Podporujeme mladé břeclavské volejbalisty, hokejisty, judisty, boxery i stolní tenisty v Lednici. A vždy mám radost, když mladí sportovci s logem Fosfa sklízejí úspěchy i mimo náš region, jako se to například daří právě mladým břeclavským volejbalistům. Pomáhat nadání v růstu a na cestě k dalším úspěchům, i to je součást naší společenské odpovědnosti.

Podporujete sport i ve vaší firmě? Mají například zaměstnanci k dispozici nějakou tělocvičnu, kde se mohou odreagovat?

To jste se dotkl určitého dluhu. Tělocvičnu mají naši hasiči, pro které je fyzická kondice nutnou podmínkou akceschopnosti. Zaměstnanci zatím tuhle možnost nemají, ale jako bývalý aktivní sportovec mám i tělocvičnu ve svých plánech. Jen je pravda, že prioritu měly a zatím mají jiné projekty. Před dvaceti lety, když jsem do Fosfy vstoupil, byla takřka před krachem, byl to předlužený podnik bez budoucnosti, s minimálním exportem a zastaralými, nekonkurenceschopnými produkty. Zahájili jsme opravdu důslednou transformaci a někdejší chemičku jsme proměnili v moderní inovativní podnik, zaměřený z drtivé většiny na potravinářskou výrobu. Devadesát pět procent produkce vyvážíme do celého světa. Dnes investujeme stovky milionů do projektů digitalizace, cirkulární ekonomiky a úsporného nakládání se zdroji. A přijde čas i na tu tělocvičnu. Nicméně aktivní sport zaměstnanců podporujeme alespoň účastí na různých amatérských soutěžích a turnajích, máme úspěšné týmy v sálovém fotbale, veslaře pro závody dračích lodí, střelecké družstvo…

Zasáhla firmu Fosfa nějak nynější covidová situace, která pokračuje už skoro dva roky? Měli jste třeba problémy s dodávkami či s velkým počtem nemocných zaměstnanců?

Asi není firma, kterou by koronavirus nějak nezasáhl, která by jej nepocítila. Zásadním způsobem nás neovlivnila, ale určitě nás učila hledat nové cesty a nová řešení. Dokázali jsme se změnám a novým podmínkám poměrně rychle a úspěšně přizpůsobit. Svým způsobem jsme byli na nečekané připraveni, protože podnikání žádné jistoty neskýtá. Ale rozhodujícím faktorem byla morálka, schopnosti a spoluodpovědnost všech našich spolupracovníků. Jinými slovy, problémům jsme se nevyhnuli, ale nebyly fatální a dokázali jsme je zvládnout, jako jsme zvládali mnohé problémy i před pandemií. A našli jsme i prostor pomoci potřebným, břeclavské nemocnici jsme například pomohli nákupem kyslíkových koncentrátorů, přispěli jsme i příspěvkovým organizacím jinde v republice.

Byli jste v posledních dvou letech v zisku, nebo jste museli někde hledat úspory?

Jsme dlouhodobě zisková a rostoucí společnost, přestože v začátku transformace jsme prošli skutečně náročným obdobím, kdy jsme vlastně zcela změnili produktové portfolio a z výroby jsme vyřazovali i produkty, které sice tehdy tvořily podstatnou část našeho zisku, ale z dlouhodobého hlediska nám nedávaly smysl.

Takže se vám daří se rozvíjet?

Kdyby se nám to nedařilo, nikdy bychom nemohli obstát. Jenom růst a neustálé zdokonalování jsou cestou k dlouhodobému úspěchu. Dnes jsme v nejlepší pětce, ale chceme být těmi nejlepšími.

Co plánujete v nejbližší době za novinky?

Pokračujeme v transformaci, kterou jsme před sedmnácti lety zahájili. V přeměně někdejší chemičky v inovativní výrobní společnost, zaměřenou na potravinářství a přírodní drogerii a kosmetiku, což dokládají naše nové značky Feel Eco a Feel Greens, s nimž se mohou setkat už i koncoví zákazníci.  Potraviny a čistota, ať již těla či domácnosti, to jsou dvě oblasti, ve kterých vidíme dlouhodobou perspektivu. V nejbližších letech budeme do rozvoje společnosti investovat nejméně miliardu korun. Letos dokončíme výstavbu plně automatizovaného expedičního skladu, pokračujeme v projektu digitálního dvojčete, připravujeme projekty, které výrazně sníží naši spotřebu energií a vody. A vedle investic do areálu a technologií musím zmínit, zvláště v současné složité době, investice do lidí. Tomáš Baťa ctil zásadu, že v hubených letech se lidem musí přidávat nejvíc. Držíme se toho i my, platy zvyšujeme každoročně zhruba o sedm procent. Fabrika bez lidí, to jsou jen zdi. A ty pro úspěch nestačí.

Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Má se ještě vůbec kam posouvat?

Už jsem to naznačil. Kdybych neviděl prostor, kam se posouvat, nemohl bych podnikat. Pořád se máme v čem zlepšovat. Nikdy nebudeme největší. Ale proč bychom nemohli být nejlepší? Náš smělý cíl je stejný jako cíl olympioniků, které podporujeme – být nejlepší na světě.  

Rozhovor ke stažení zde


Ivan Baťka

Český podnikatel, generální ředitel a jediný akcionář břeclavské společnosti Fosfa.

Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po roce 1989 začal podnikat, v roce 2002 převzal silně předluženou břeclavskou chemičku, které hrozil bankrot, a s vizí vybudovat světově úspěšný podnik ji začal transformovat do moderní podoby současné výrobně inovativní společnosti se širokým záběrem. Je obdivovatelem baťovských podnikatelských principů a idejí, které uplatňuje v praxi. Jeho názory formovali a dodnes formují také zakladatel Kaizen institutu Masaaki Imai a česko-americký ekonom Milan Zelený, kteří patří k jeho mentorům a osobním přátelům.