Hi-tech farma na vysoko

Moderní zemědělství přináší nejrůznější témata. Jedním z nich jsou vertikální farmy. Fenomén, o němž se začalo mluvit před několika lety a který Fosfa přímo v areálu břeclavského závodu už čtyři roky úspěšně provozuje.

Inspirací ke vzniku projektu bylo setkání Ivana Baťky, majitele společnosti, s vizionářem a velkým propagátorem vertikálního farmaření profesorem Dicksonem Despommierem z Kolumbijské univerzity. Samotnému spuštění projektu předcházelo několik let testování a vývoje, výsledky pak byly použity pro konstrukci první vertikální pěstební komory pro komerční produkci v Česku. Fosfa opět před lety vykročila směrem, ze kterého se stal trend. Jestliže v roce 2010 byla na světě pouze jediná v Japonsku, dnes jich existují stovky, některé dokonce plně automatizované, využívající umělou inteligenci. A expertní studie Market Watch předpověděla, že ke konci letošního roku bude mít globální trh vertikálních farem růst takřka 6 miliard dolarů.

MICROGREENS…

…jsou mladé výhonky rostlin s plně vyvinutými děložními lístky a s žádným či jedním nedovyvinutým prvním pravým lístkem. Sklízejí se mezi 6. až 14. dnem od naklíčení. Jsou bohatým zdrojem prvků prospěšných zdraví. Minerální stopové prvky a bioaktivní sloučeniny, antioxidanty, několikanásobně vyšší obsah vitamínů. Bohatý zdroj vlákniny. Pro uchování všech látek NIKDY NEVAŘIT!

Napodobujeme přírodu

Vertikální farma je sice umělé prostředí, ale dokonale napodobuje přírodu. Stojí na faktu, že půda není pro pěstování rostlin nezbytná, hydroponický roztok nebo aerosol dodají rostlině živiny stejně účinně. Nezbytná je fotosyntéza, která vyžaduje fotosynteticky aktivní záření. Sluneční svit na vertikální farmě nahrazují LED světla speciálně zkonstruované pro pěstování zemědělských plodin, s posílením těch složek světelného spektra, které využívají rostliny pro fotosyntézu. Vnitřní prostor vertikální farmy je chráněn před kontaminací porostů škůdci nebo původci chorob, proto není třeba využívat chemickou ochranu rostlin. „Pesticidy a herbicidy nepoužíváme, protože je nepotřebuje me, přípravky ze skupiny růstových regulátorů a pomocných látek nepoužíváme proto, že jednoznačně preferujeme bezpečnost produktů nad ekonomickými benefity. Naše produkty tak z hlediska bezpečnosti dopadají i ve srovnání s produkty biozemědělství lépe, a to ze tří základních důvodů. Prvním je právě možnost přenosu pesticidů v krajině z pozemků s aplikovaným konvenčním zemědělstvím na pozemky s biozemědělstvím. Druhým důvodem je dlouhodobá zátěž zemědělské půdy postřiky ve spojení s nadměrným využíváním nekvalitních minerálních hnojiv, které jsou zdroji reziduí těžkých kovů v půdě. Třetím důvodem je riziko obsahu mykotoxinů v bioprodukci. Díky filtraci vzduchu na úrovni laboratorn.ch podmínek nejsou rostliny vystaveny ani vzdušné prašnosti,“ říká Jiří Urban, který vede celý vědecký tým břeclavské vertikální farmy. Ta pod značkou FeelGreens produkuje především saláty a mikrobylinky, nicméně v plánu je i produkce speciálních plodin s vyšší přidanou hodnotou.

Zatímco u hydroponických systémů bývají rostliny permanentně usazené svou kořenovou částí ve vodě, u aeroponických systémů jsou obvykle rostliny umístěny tak, že jejich kořenový systém visí volně ve vzduchu a živiny jsou jim dodávány pomocí aerosolu.

Příspěvek k lepší budoucnosti

Konvenční, intenzivní zemědělství posledních dekád došlo na svou mez – úrodnost se snižuje, zemědělská půda degraduje. Vertikální farma takovými neduhy netrpí. „Naší vizí je stát se firmou světové třídy a být inovativní společností, která vyvíjí širokou škálu ekologických produktů. Z toho důvodu investujeme nemalé prostředky do výzkumu a vývoje vertikálního farmaření a neustále zdokonalujeme používané technologie i pěstební metody,“ říká Jiří Urban. Projekt se osvědčil, a proto plánujeme rozšíření stávající vertikální farmy. A pokračuje i výzkum a vývoj, Fosfa rozvíjí svou farmu směrem k moderním metodám. Z hydroponického pěstování chce například přejít na aeroponické, což přinese další úsporu především v oblasti vodního hospodářství.

Environmentální benefity vertikální farmy

• Úspora pěstební plochy, tedy zemědělské či přírodní půdy

• Úspora vody až 90 %

• Eliminace používání pesticidů, růstových regulátorů a pomocných látek

• Eliminace výstupů škodlivých látek do okolí vertikální farmy

• Úspora odpadů