Fosfa podpořila břeclavský památník Svornosti

Fosfa: Fosfa podpořila břeclavský památník Svornosti

Společnost Fosfa se aktivně zapojuje do oslav 100. výročí založení Československé republiky. Částkou 200 000 korun podpořila znovu obnovení památníku Svornosti v Břeclavi. Ten bude slavnostně odhalen 27. října 2018.

Společnost Fosfa dlouhodobě a systematicky podporuje projekty, které připomínají hodnoty, na kterých vznikla před 100 lety Československá republika. I letos si tak mohli lidé z Břeclavi a okolí prohlédnout ve Fosfě repliku vlaku československých legionářů. Důvod, proč Fosfa – jako první a jediná česká soukromá firma – dlouhodobě podporuje tento projekt, vysvětlil generální ředitel společnosti Ivan Baťka takto:
„Ve Fosfě sdílíme stejné hodnoty jako naši legionáři před 100 lety: odvahu, vlastenectví, statečnost, oddanost, obětavost a vytrvalost. Nechceme, aby se na ně stejně jako na jejich nositele – československé legionáře – zapomnělo. Jsou to i hodnoty, které vystihují podstatu správného budování firmy.“

Není tedy jistě náhoda, že Fosfu najdeme mezi podporovateli památníku Svornosti, který bude slavnostně odhalen 27. 10. v 16:00 hod na Smetanově nábřeží v Břeclavi. Akce bude součástí břeclavských celodenních oslav 100. výročí založení Československé republiky, které vyvrcholí slavnostním ohňostrojem.
Původní památník Svornosti byl postaven v Břeclavi v roce 1934 na památku dobrovolníků a navrátivších se legionářů, kteří bojovali při obraně hranic nově vzniklého státu na jihu Slovenska. Okamžitě po obsazení tzv. Sudet Němci, byl ale v říjnu 1938 zničen.

Pro společnost Fosfa je důležité být aktivní v životě regionu, ve kterém působí od roku 1884. Pečovat o základy, na kterých vznikl samostatný stát je pro ni samozřejmostí. Nebudou-li lidé vnímat a rozvíjet společné hodnoty, nebudeme-li chápat, že žijeme společný příběh, neposuneme naši společnost dál. Od předků se stále máme učit více, než si připouštíme. I proto podpořila společnost Fosfa oslavy 100. výročí založení Československa a výstavbu památníku Svornosti.

Břeclavská Fosfa byla založena v roce 1884. Podnik je součástí FB HOLDING Group, do níž spadá také výrobní závod v Německu a joint venture v Kazachstánu. Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě, své produkty vyváží do více než osmdesáti zemí světa. Fosfa jako Life Science společnost vyvíjí a vyrábí vlastní řadu ekologicky a zdravotně šetrných prostředků pro péči o tělo a domácnost Feel Eco a provozuje první vertikální farmu na území České republiky Feel Greens. Úspěšně si také vede v oblasti obchodu s energiemi.

Více informací:

Karel Křivan, 602 33 83 81, kk@mousehouse.cz

Tisková zpráva společnosti Fosfa, a.s.
Břeclav, 16. října 2018