Legiovlak ve Fosfě

Fosfa: Legiovlak ve Fosfě

21 – 24. 11. 2015

Naší společnosti se dostalo velké cti hostit břeclavské zastavení repliky Legiovlaku z období 1. světové války. Čtyřdenní expozice vlaku ve Fosfě nakonec přilákala bezmála 4.000 návštěvníků, což je číslo, o kterém jsme se neodvažovali ani snít! Rádi bychom proto všem, kdo se k nám na Legiovlak přišli podívat, vyjádřili své poděkování. Jsme opravdu rádi, že jsme mohli přispět k naplnění poslání tohoto vlaku, jímž je snaha navázat na uměle přetrženou tradici legionářských myšlenek. Realizací projektu Legiovlak chtěla Československá obec legionářská připomenout široké veřejnosti a především současné mládeži, na jakých základech byl budován samostatný československý stát. Mít možnost sledovat, jak se tento záměr mění ve skutečnost, bylo pro všechny ve Fosfě nesmírným potěšením.

Zastávka Legiovlaku ve Fosfě


O víkendu 21. – 22. 11. 2015 si měla možnost Legiovlak a doprovodnou výstavu pod názvem Československé legie v Rusku prohlédnout široká veřejnost. V pondělí a úterý 23. a 24. 11. 2015 probíhaly komentované prohlídky o životě československých legionářů v Rusku pro školy. Legiovlak si bylo možné projít individuálně nebo využít doprovodu člena posádky vlaku v dobové uniformě. Výklad průvodců byl o to poutavější, že se nezaměřoval pouze na fakta z pouti Čechů a Slováků po Rusku v letech 1918 – 1920, ale obsahoval i mnoho zajímavých historek z běžného života legionářů. Mnohým návštěvníkům utkvěla v paměti třeba ta o nespolehlivém francouzském kulometu přezdívaném Čaučau. Legionáři o něm říkali, že by jím měli Francouzi zásobovat spíš bolševiky, než je.

Nebývalý zájem vzbudila zastávka Legiovlaku ve Fosfě i u škol. Celkem se jich přišlo podívat dvacet. Učitelé stejně jako žáci na ní ocenili zejména jedinečnou možnost poznat život legionářů mnohem zajímavější formou, než jakou může nabídnout prostý výklad na hodinách dějepisu.

Proč ve Fosfě


odvaha
vlastenectví
statečnost
oddanost
obětavost
vytrvalost


To jsou hodnoty, které před 100 lety považovali českoslovenští legionáři za nezbytné principy budování republiky. Pro nás ve Fosfě jsou to zásady, kterých stojí za to se držet i dnes, protože vystihují podstatu správného fungování firmy. A právě to, že s legionáři sdílíme stejné hodnoty nás vedlo k rozhodnutí stát se první českou soukromou firmou, která podpoří projekt Legie 100. Zároveň jsme jediní, kdo tento projekt, jehož je Legiovlak součástí, podporuje dlouhodobě.