Hasiči

Práce hasičské jednotky ve Fosfě je různorodá a zahrnuje široké pole činností. Fosfa svoji hasičskou jednotku moderně vybavila a neustále pokračuje v inovacích.

Na konci loňského roku Fosfa doplnila vozový park hasičské jednotky o nejnovější model technického automobilu Iveco TA L1Z, každý hasič je vybaven kamerou umístěnou na helmě a většina hasičů má pilotní zkoušky na profesionální dron, který je součástí vybavení jednotky. Zázemí stabilní společnosti doplňuje i kvalitní posilovna a nově zrekonstruovaná hasičská stanice.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Fosfě

Vzhledem k charakteru výroby a zpracovávaných látek, jsou v areálu i provozy se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Z tohoto důvodu je ve Fosfě zřízena jednotka (JSDHp), ve které pracuje 10 hasičů z povolání, které v případě nutnosti doplňují dobrovolní hasiči.

JSDHp Fosfa a.s. je zařazena v JPO VI a zasahuje tedy jen v areálu podniku. Skladba zásahů je různá, jedná se hlavně o technické a technologické pomoci, úniky ropných a chemických látek, požáry, ale také plané poplachy, úrazy a podobně.

V oblasti zpracování žlutého fosforu a jeho produktů je ve Fosfě nejzkušenější hasičská jednotka v ČR a jejich znalosti jsou žádané i ze strany HZS ČR při akcích, kde hraje roli právě fosfor, nebo jeho deriváty.

Hasičská jednotka Fosfy tak přispívá k rychlému a bezproblémovému zvládnutí mimořádných událostí tohoto druhu i mimo svůj areál Fosfy.

Moderní požární technika a vybavení

Pro vedení společnosti Fosfa a.s. je oblast zlepšování bezpečnosti osob a ochrany před vznikem požáru jednou z hlavních priorit. Fosfa modernizuje nejen požární techniku, ale i věcné prostředky.

Poslední velkou a významnou investicí je pořízení nového technického automobilu Iveco s označením TA L1Z.

Ten byl zařazen do organizační a operační činnosti v roce 2020 a doplňuje tak vozový park, ve kterém již má své místo CAS 20/4000/240-S2R Scania.

Požární technika je dislokovaná na požární stanici, která má tři garážová stání. V prvních dvou jsou umístěna hasičská vozidla a třetí stání je prakticky vybaveno montážní jámou a slouží pro údržbové a opravárenské práce na vozidlech.

Nové hasičské vozidlo TA Iveco L1Z

Vozidlo Iveco je určené speciálně na technické zásahy. V nadstavbové části je vybaveno také nádrží na hasivo – vodu s obsahem 450 litrů, která je spojena s vysokotlakým zařízením Kohler 3216. Toto zařízení používají hasiči z Fosfy i na likvidaci požárů menšího rozsahu i na likvidaci nebezpečných uniklých látek.

Mimo jiné je vozidlo vybaveno novými moderními technickými prostředky jako jsou například: kalová motorová čerpadla typu Heron a Koshin, motorové řetězové pily, rozbrušovací pila Stihl, peristaltické čerpadlo na nebezpečné látky ELRO M300, dekontaminační sprcha HF-S04N a kanalizační ucpávky s příslušenstvím.

Jedním z velmi důležitých prostředků ve vozidle je peristaltické čerpadlo ELRO M300, které je určeno na přečerpávání nebezpečných látek na bázi kyselin a louhů. Čerpadlo disponuje výkonem 330 litrů za minutu, a to do výšky 15 metrů.

Zázemí zrekonstruované hasičské stanice i s posilovnou

Již v roce 2016 proběhla velká rekonstrukce původního objektu garáží a hasičské stanice. Hasiči ve Fosfě tak disponují moderním zázemím, které jim umožňuje připravit se kvalitně na svoji práci.

Stanice je vybavena garážemi pro vozidla, dílnami na starost o prostředky spojení, prostředky pro výškové práce a lezce, opravu techniky, dále sklady, denní místností, šatnou, posilovnou a moderními kancelářemi Týmu bezpečnosti.

Velmi významnou částí pro společnost Fosfa i její hasičskou jednotku jsou samostatné prostory určené pro chemickou službu. V těch se ošetřují věcné prostředky pro chemickou službu a skládají se z mokré a suché části, skladu a kompresorovny s vysokotlakým kompresorem Maximátor MX 300 Silent E pro plnění láhví.

Příjemnou součástí zázemí, která umožňuje hasičům pracovat na své tělesné zdatnosti přímo v areálu společnosti je profesionální posilovna, která je vybavena kvalitními posilovacími stroji, především eliptickým trenažérem, víceúčelovým strojem Finnlo a dalšími stroji k provádění fyzické přípravy.

Hasiči ve Fosfě jsou multifunkční specialisté na více oblastí

Jednotka má široké pole působnosti a zastává všechny potřebné činnosti pro zajištění bezpečnosti v areálu společnosti Fosfa a.s.

V rámci jednotky pracují různí specialisté – spojaři, chemici, zdravotníci, strojníci, lezci, operátoři ostatních zařízení nevyjímaje, nebo piloti dronu. Pro zajištění pokrytí 100 % činností jsou vlastně všichni členové jednotky specialisté na více oborů a v rámci své služby tak udržují akce schopnost celé jednotky a fungování vybavení jednotky. Mimo to ještě v rámci ostrahy areálu plní i úkoly strážných a dohlíží nad bezpečností areálu Fosfy i v nočních hodinách.

Nadstandardní vybavení hasičské jednotky ve Fosfě

Vedení společnosti vybavilo jednotku profesionálním dronem na provádění monitoringu a pořizování záznamů situací. Od roku 2016 také většina hasičů absolvovala kurz pilotů dronu. Od roku 2020 je každý hasič ve Fosfě vybaven osobní kamerou, která je umístěna na přilbě a slouží k záznamům činností jednotky.

K poskytování první pomoci má jednotka ve výbavě automatizovaný externí defibrilátor, pulsní oximetr, transportní prostředky, fixační prostředky a další běžnou, ale i vysoce specializovanou výbavu.

Budoucnost jednotky je v další modernizaci a neustálém zlepšování

Investice do vybavení a zázemí jednotky nejsou zdaleka u konce. Společnost Fosfa a.s. v souladu se svojí filozofií podporuje rozvoj firmy, modernizaci a neustálé zlepšování ve všech oblastech.

Díky široké paletě zásahů a kvalitní odborné přípravě hasičů z jednotky společnosti Fosfa a.s. jsou často zváni a uplatňováni při zásazích u HZS ČR, což je bezesporu oceněním profesionality celé jednotky.

Jednotka v současnosti hledá na posílení svého týmu bezpečnosti nové členy k posílení profesionální části jednotky.

Pokud jste vyučeni nebo máte maturitní zkoušku, disponujete řidičským oprávněním skupiny C, máte zkušenosti s prací hasiče, přihlaste se a pojďte posílit náš tým.

Těšíme se na Vás.