KSTPP

NázevDraselnosodný tripolyfosforečnan
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu

SHMP

NázevHexametafosforečnan sodný (60, 65, 67, 68, 69, 70)
Kvalitapotr., tech.
Omnisal – vyrobeno v Německu
Fosfa – vyrobeno v ČR

3SP

NázevPyrofosforečnan trisodný
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu

TSPP

NázevPyrofosforečnan tetrasodný
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu
Fosfa – vyrobeno v ČR

TSP 12H2O

NázevFosforečnan trisodný dodekahydrát
Kvalitapotr., tech.
Omnisal – vyrobeno v Německu

TSP A

NázevFosforečnan trisodný bezvodý
Kvalitapotr., tech.
Omnisal – vyrobeno v Německu

SAPP 22

NázevKyselý pyrofosforečnan sodný
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu

SAPP 15

NázevKyselý pyrofosforečnan sodný
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu

SAPP 10

NázevKyselý pyrofosforečnan sodný
Kvalitapotr.
Omnisal – vyrobeno v Německu

MSP 2H2O

NázevFosforečnan monosodný dihydrát
Kvalitapotr., tech.
Omnisal – vyrobeno v Německu