Masofos 809

NázevMasofos 809
Obsah P2O5 (%)min. 54.5
pH (1% roztok)8.5 – 9.1
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 533

NázevMasofos 533
Obsah P2O5 (%)min. 53.0
pH (1% roztok)8.5 – 9.1
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 440

NázevMasofos 440
Obsah P2O5 (%)min. 59.0
pH (1% roztok)7.0 – 7.6
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 362

NázevMasofos 362
Obsah P2O5 (%)min. 57.5
pH (1% roztok)6.8 – 7.4
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 309

NázevMasofos 309
Obsah P2O5 (%)min. 56.5
pH (1% roztok)9.0 – 9.6
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 256

NázevMasofos 256
Obsah P2O5 (%)min. 57.0
pH (1% roztok)6.9 – 7.3
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 220

NázevMasofos 220
Obsah P2O5 (%)min. 53.5
pH (1% roztok)9.7 – 10.3
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 203

NázevMasofos 203
Obsah P2O5 (%)min. 56.0
pH (1% roztok)7.6 – 8.2
Fosfa – vyrobeno v ČR

Masofos 130

NázevMasofos 130
Obsah P2O5 (%)min. 58.0
pH (1% roztok)7.2 – 7.8
Fosfa – vyrobeno v ČR

Puromix 80

NázevPuromix 80
Obsah P2O5 (%)min. 57.5
pH (1% roztok)8.2 – 9.2
Omnisal – vyrobeno v Německu