náhled

Vedení společnosti

Ivan Baťka

Generální ředitel a Předseda představenstva

Svatopluk Valušek

Ředitel prodeje fosforečné chemie

Marcela Pospíšilová

Ředitel výroby kyseliny fosforečné

Filip Grob

Technický ředitel a Ředitel výroby fosforečných solí

Ronald Hatala

Ředitel investiční výstavby

Libor Pohanka

Chief Controller

Pavel Dokulil

Ředitel energetiky

Dalibor Kuchař

Ředitel VaV fosforečných solí a životního prostředí

Radek Marták

Ředitel výzkumu a vývoje Feel Eco

Miroslava Danihelová

Ředitel výroby Feel Eco