náhled

Fosfa univerzita

Klíčem k úspěšnému podnikání jsou kvalitní, proaktivní lidé, kteří umí kriticky myslet a přichází s vlastními nápady. Ve Fosfě proto za účelem rozvoje zaměstnanců vznikla Fosfa Univerzita. Nástroj, který nám pomáhá dosáhnout strategických cílů. V rámci společnosti by se kýžený stav dal vyčíslit takto: 0 % dělníků, 100 % spolupodnikatelů. V globálním měřítku se chceme stát firmou světové třídy – World Class Company (WCC). Dali jsme tak vzniknout univerzitě, která podniká. Současně se tak Fosfa vyvinula v podnik, který učí.

Fosfa Univerzita propojuje teorii s praxí, a významnou měrou tak přispívá k optimalizaci a zlepšování procesů napříč celou firmou. Napomáhá rozvoji týmů a stanovování si cílů v rámci firemní strategie, včetně strategického modelu ZIPHFES. Inspirací pro Univerzitu jsou úspěšní podnikatelé, například Tomáš Baťa, Jack Welch, Jeffrey Liker a Masaaki Imai. Patronát nad Fosfa Univerzitou převzal profesor Milan Zelený, odborník na manažerské systémy na Univerzitě Fordham v New Yorku a v současnosti jeden z nejvýznamnějších a nejcitovanějších ekonomů českého původu.

Mezi hlavní výhody našeho vzdělávání patří sjednocení firemního jazyka, rozvoj a tvorba firemní kultury, navázání na strategický model ZIPHFES, a tedy i vize a cíle celého podniku. Od roku založení Fosfa Univerzity bylo jen díky čtyřfázové metodě úspěšně vyřešeno přes 80 problémů a plýtvání. Bylo odstartováno a ukončeno více než 30 projektů. Vzrostl počet interních lektorů – spolupracovníků, kteří se podílí na výuce. Studium na Fosfa Univerzitě již úspěšně absolvovalo přes 130 zaměstnanců Fosfy. Součástí Fosfa Univerzity je i Tréninkové centrum, které pomáhá novým spolupracovníkům v rychlé adaptaci ve firmě a podílí se na pochopení procesů. Tréninkové centrum využívají i stávající pracovníci k průběžným školením. Na tyto úspěchy jsme hrdí a věříme, že Fosfa Univerzita bude i nadále přispívat k rozvoji a vzdělávání našich spolupracovníků napříč celou společností.

Fosfa Univerzita = DNA Fosfy

Mezi hlavní výhody našeho vzdělávání patří sjednocení firemního jazyka, rozvoj a tvorba firemní kultury. Navazujeme na strategický model ZIPHFES profesora Milana Zeleného, který rozvíjí čtyři klíčové dimenze v životě podniku, tedy Zákazníka, Inovace, Produkt a Finance. Od roku 2009, kdy byla Fosfa Univerzita založena, se úspěšně vyřešilo přes 80 problémů a plýtvání. Bylo odstartováno a ukončeno více než 30 projektů. Vzrostl také počet interních lektorů – spolupracovníků, kteří se podílí na výuce. A to vše díky jedinému – čtyřfázové metodě ZIPHFES.

Studium na Fosfa Univerzitě již úspěšně absolvovalo přes 130 zaměstnanců Fosfy. Součástí Fosfa Univerzity je i Tréninkové centrum, které pomáhá novým spolupracovníkům v rychlé adaptaci ve firmě a v pochopení procesů. Na tyto úspěchy jsme hrdí a věříme, že Fosfa Univerzita bude i nadále přispívat k rozvoji a vzdělávání našich týmů napříč celou společností.

Naši lektoři

Základním pilířem současného vzdělávacího systému Fosfa Univerzity jsou specifické školící moduly vycházející z matic požadovaných dovedností definovaných pro každou pracovní pozici. Každému zaměstnanci je tak, dle jeho pracovního zařazení, přidělen i požadovaný vzdělávací program. Stěžejním cílem tohoto systému je maximální propojení nabytých znalostí s pracovními činnostmi našich zaměstnanců.

Jednotlivé školicí programy jsou rozdělené na tzv. tvrdé a měkké dovednosti (Hard / Soft Skills). Náplní každého školicího modulu jsou nejen teoretické znalosti, ale především praktické příklady, ukázky či přímo osobní trénink.

Všechny vzdělávací moduly jsou dále provázány s Tréninkovým centrem Fosfa Univerzity. To hraje významnou úlohu jak během adaptačního programu nových zaměstnanců, tak při rozvoji praktických dovedností u zaměstnanců stávajících. V květnu 2016 jsme nově otevřeli Tréninkové centrum Údržba.

Vzdělávací systém Fosfa Univerzity

Osobnosti, které nás inspirují

Patron univerzity – profesor Milan Zelený

Patronát nad Fosfa Univerzitou převzal profesor Milan Zelený, odborník na manažerské systémy na Univerzitě Fordham v New Yorku a v současnosti jeden z nejvýznamnějších a nejcitovanějších ekonomů českého původu, autor stovek odborných článků a desítek knih.

Profesor Milan Zelený je konzultantem četných podniků, institucí a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgie, Nový Zéland, Polsko, Sovětský svaz, Čína, Tchajvan, Hong Kong, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Jižní Afrika, Portugalsko, atd.). Vědeckou práci zaměřuje na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech.

Profesor Zelený byl za svoji dosavadní vědeckou činnost odměněn řadou světových poct a ocenění. Od roku 1992 se také pravidelně objevuje v prestižních přehledech Who´s Who in Science and Engineering a Who´s Who in America. V roce 2007 byl poctěn mezinárodní vědeckou komunitou oslavným svazkem (Festschrift) „Knowledge and Wisdom“; mimořádná pocta českému ekonomu a vědci v exilu.