Emise

Bez vzduchu bychom nemohli žít. Dýcháme jej každou sekundu a proto je jeho kvalita nesmírně důležitá. Záběry ve zprávách, kdy lidé chodí po ulici s rouškami přes tváře, je zneklidňující. Vždyť bez vzduchu bychom neexistovali, proto bychom k němu měli i tak přistupovat. Na náš areál můžeme být hrdí - je protkán spoustou zeleného trávníku, nejrůznějších keřů a stromů. Jsme si vědomi, že každá zeleň přispívá k obnově kyslíku a nemusíme všechnu tíhu nechat na plicích planety – lesích. I lidé, kteří nás navštíví, vnímají prostředí velmi pozitivně a sami se přiznají, že tak krásný areál s mořem flory dlouho neviděli.

K ochraně ovzduší přispíváme i díky recyklaci papíru. Na první pohled možná není zřejmá souvislost, ale využitím 1 tuny sběrového papíru lze ušetřit až 17 stromů. Dobrá motivace udělat i pár kroků navíc k modrým kontejnerům, ne?

K dlouhodobému cíli naší společnosti se řadí trvalé snižování množství produkovaných emisí. Trvale plníme emisní limity stanovené Krajským úřadem JMK, což potvrzují i výstupy z interních i externích auditů a kontrol České inspekce životního prostředí.

Máme rádi výzvy a proto postupně přecházíme od vytápění starými kotli na zcela nové kogenerační jednotky a dieselagregáty. Z dlouhodobého pohledu se jedná o zásadní milník, kdy do budoucna budeme emise radikálně snižovat a využívat jen ekologicky šetrné zařízení.

Dalším významným krokem v oblasti ochrany ovzduší bylo využití odpadního tepla z výroben. Investice do rekonstrukcí nejen v provozech, ale i do rozvodů teplé vody, byly velkým přínosem. Díky tomu neplýtváme teplem, které dosud unikalo pryč, ale vytápíme jím naše budovy.

 

Nová zařízení v areálu – balená kotelna a kogenerační jednotky:


Nová zařízení v areálu – balená kotelna a kogenerační jednotky

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic