Výukové prostory

FOU Exteriér

Po rekonstrukci a přestavbě hlavní budovy vznikly nové výukové prostory společnosti Fosfa a.s. Bylo k dispozici komplexně a plně didakticky vybavené školicí středisko. To je nyní připraveno k využití, a plně vybaveno. Zahrnuje 9 školících a 3 specializované místnosti, konferenční prostory v podobě prostorné auly včetně vestibulu a zázemí pro lektory a zaměstnance.

Součástí vybavení nových prostor jsou také interaktivní výukové hry, které napomáhají pochopení základních principů filozofie Kaizen, 5S a štíhlé výroby.

Školící centrum společnost Fosfa a.s. intenzivně využívá pro účely Fosfa univerzity, tréninkového centra ke zvyšování kvalifikace a odborné způsobilosti spolupracovníků.  Zároveň jsou prostory využívány pro pořádání workshopů, konferencí a setkání s partnery.

FOU Vestibul

FOU Aula

FOU Učebna

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic