Současnost

Od druhé poloviny roku 2015 je vzdělávání společnosti Fosfa převedeno do tzv. Modulového systému studia.

Důležitou změnou oproti předešlému systému je náš cíl plošně se zaměřit na potřeby všech zaměstnanců společnosti a rozšířit tak nejen škálu, ale i četnost a variabilitu nabízených školících programů a projektů. Charakteristickou vlastností našich vzdělávacích metod je implementace a upřednostnění praktické výuky nad tradičním a pouze teoretickým vstřebáváním informací v učebnách. Účastníci našich kurzů si tak z každého absolvovaného školení mohou vždy odnést  nějakou přidanou hodnotu a vyzkoušet si tak aplikování získaných znalostí přímo v jejich praxi. V rámci  našich  dalších vzdělávacích projektů si rovněž vyměňujeme potřebné zkušenosti mezi jednotlivými výrobami našeho závodu, ale také mezi tuzemskými a zahraničními podniky, se kterými se prostřednictvím našich tzv. Kaizen Tours setkáváme.

Základním pilířem současného vzdělávacího systému Fosfa univerzity jsou specifické školící moduly vycházející z matic požadovaných dovedností definovaných pro každou pracovní pozici. Každému zaměstnanci je tak, dle jeho pracovního zařazení, přidělen i požadovaný vzdělávací program. Stěžejním cílem tohoto systému je maximální propojení nabytých znalostí s pracovními činnostmi našich zaměstnanců.

Jednotlivé školící programy jsou  rozdělené na tzv. tvrdé a měkké dovednosti  (Hard / Soft Skills). Náplní každého školícího modulu jsou nejen teoretické znalosti, ale především praktické příklady, ukázky či přímo osobní trénink.

Všechny vzdělávací moduly jsou dále provázány s Tréninkovým centrem Fosfa Univerzity, které hraje významnou úlohu nejen během adaptačního programu nových zaměstnanců, ale také rozvíjí praktické dovednosti u zaměstnanců stávajících. V květnu 2016 jsme nově otevřeli Tréninkové centrum Údržba.

Vzdělávací systém Fosfa Univerzita: 

Systém vzdělávání Fosfa Univerzity

Cíle Fosfa univerzity

Hlavními cíli, které si Fosfa Univerzita klade, je  naučit studenty techniku identifikace a řešení problémů v rámci různých procesů, sjednotit jazyk ve firmě či vytvářet a rozvíjet firemní kulturu.

  • Studenti se pomocí analytických nástrojů učí najít systematické a dlouhodobé řešení problémů z jejich každodenní praxe,  upevňují svou sebedůvěru či smysl pro zodpovědnost a týmovou práci.Porozumění a optimalizace firemních procesů
  • Odhalit plýtvání a řešit problémy strukturovaným způsobem
  • Sjednotit firemní jazyk
  • Vytvořit a rozvíjet firemní kulturu

Lektorský tým Fosfa Univerzity

Lektorský tým Fosfa univerzity

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic