Systém vzdělávání

Vzdělávací systém společnosti Fosfa prochází neustálým vývojem a sebezdokonalováním. Jeho hlavním cílem je přizpůsobovat se nejen interním potřebám, nýbrž i požadavkům našich tuzemských a zahraničních klientů v rychle se měnícím tržním prostředí. 

Pomocí vlastního vzdělávacího systému pomocí metod "learning by doing" rozvíjíme a soustavně prohlubujeme vědomosti i praktické znalosti svých zaměstnanců; aktivně podporujeme jejich vztah k inovativnímu myšlení za účelem naplnění našich vizí, hodnot a strategických cílů (ZIPFES), což vede k neustálému rozvoji firmy. Vytváříme kreativní a vynalézavé týmy či jedince, kteří objevují nové postupy a metody tak, abychom dokázali čelit všem změnám a potřebám, které s sebou naše doba přináší.

"Řekni mi a já zapomenu.
Uč mě a já si zapamatuji.
Zapoj mě a já se naučím."

(Benjamin Franklin)

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic