Patron univerzity

Milan Zelený

Patronát nad Fosfa Univerzitou převzal profesor Milan Zelený, odborník na manažerské systémy na Univerzitě Fordham v New Yorku a v současnosti jeden z nejvýznamnějších a nejcitovanějších ekonomů českého původu, autor stovek odborných článků a desítek knih.

Životopis

Profesor Zelený se narodil 22. ledna 1942 v domě č.67 v Kluckých Chvalovicích u Čáslavi. Pochází z literární rodiny Vácslava a Vladivoje Zelených. Otec, Josef Zelený, pražský organizační poradce (ZET-organizace), má kořeny v této rodině Zelených. Matka, Marie, roz. Barvínková, pochází z českobratrské rodiny z Orlických hor. Po r. 1948 byl otec převeden do dolů na Kladně a jeho bratr Jaroslav do uranových dolů v Jáchymově. Tento „hornický“ původ umožnil profesorovi Zelenému studium na gymnáziu Sladkovského na Žižkově, a následně i na Vysoké škole ekonomické (1959-1964), věnoval se oborům politická ekonomie, finance a kvantitativní metody.

Byl nejlepší student ročníku a vydobyl si červený diplom. Poté získal místo u profesora Oty Šika v Ekonomicko-matematické laboratoři Ekonomického ústavu ČSAV (Československé akademie věd). V roce 1965 vyhrál na ČSAV konkurs University v Rochesteru a díky Šikově intervenci, a vyřešení aféry Komárek-Kazan, odešel v srpnu 1967 na studium do USA. Před odchodem, v letech 1964-1965, absolvoval ještě vojenskou službu, jako podporučík, na oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze-Braníku (kasárna v Dejvicích).

V roce 1969 byl vyloučen z ČSAV, zbaven místa a vyzván k okamžitému návratu. Namísto toho dostudoval a přijal americké občanství. V letech 1989-2000 byl v zemi, kde se narodil, považován za cizince a musel se pravidelně hlásit u cizinecké policie, nemohl držet pozemky a v jeho podniku ZET-organizaci mu byl ustaven národní jednatel. Po roce 2000 však získal zpět své české občanství a možnost aktivního působení na českých univerzitách, v podnikatelské sféře a managementu; jeho články, knihy a mediální příspěvky se postupně mohly vrátit na českou scénu. 

Před rokem 1967 se zabýval analýzou kritické cesty. V roce 1972 inicioval výzkum vícekriteriálního rozhodování. Později se věnoval oblasti řízení znalostí a v roce 1987 vydal první publikaci v tomto oboru. K dalším oblastem jeho výzkumu patří například Baťova soustava řízení, analýza finančního portfólia, analýza rizik, měření spotřebitelských postojů, lidská intuice, kreativita a úsudek, simulační modely biologické organizace, autopoiesis, umělý život, osmotické útvary a syntetická biologie, spontánní společenské organizace nebo programování prostřednictvím jazyků GPSS, APL, Fortran a BASIC. K oblastem, jimiž se zabývá v současnosti, patří například ekonomika a obchod, systémové vědy, evoluční ekonomie a společensko-biologická autopoiesis. Věnuje se rovněž poradenství a koučování.

Přehled akademického působení

Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze
Ekonometrická laboratoř; vědecký pracovník (1964-1967)

University of South Carolina, Columbia
College of Business Administration; Assistant Professor of Statistics and Management Science (1971-1972)

Columbia University, New York, Graduate School of Business 
Associate Professor of Business Administration (1972-1979)

Copenhagen School of Economics, Copenhagen, Denmark
Professor of Economics (1979-1980)

European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Brussels, Belgium 
Professor of Management Science (1980-1981)

Fordham University at Lincoln Center, New York, Graduate School of Business Administration 
Professor of Management Systems (1982 - současnost)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
Profesor podnikové ekonomiky a řízení (1998 - současnost)

Orientace

Odborník v oblastech multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a řídicích systémů. Konzultant četných podniků, institucí a vlád v zahraničí (USA, Japonsko, Belgie, Nový Zéland, Polsko, Sovětský svaz, Čína, Tchajvan, Hong Kong, Irsko, Dánsko, Finsko, Německo, Itálie, Jižní Afrika, Portugalsko, atd.). Vědeckou práci zaměřuje na optimalizaci a optimální systémy, s aplikacemi ve výrobních procesech.

Ocenění 

Profesor Zelený byl za svoji dosavadní vědeckou činnost odměněn řadou světových poct a ocenění. Od roku 1992 se také pravidelně objevuje v prestižních přehledech Who´s Who in Science and Engineering a Who´s Who in America. V roce 2007 byl poctěn mezinárodní vědeckou komunitou oslavným svazkem (Festschrift) "Knowledge and Wisdom"; mimořádná pocta českému ekonomu a vědci v exilu.

Ocenění a pocty 

1977 - Norbert Wiener Award of Kybernetes

1979 - Rockefeller Foundation, Resident Scholar, Villa Serbelloni, Lake Como 

1980 - Alexander von Humboldt Award for Senior U.S. Scientists

1990 - A. Bernstein Memorial Fellowship, Tel-Aviv

1990 - USIA Fulbright Professor Award, Prague

1992 - Erskine Fellowship

1992 - The Georg CantorAward of MCDM Society

 

Who´s Who in America - od 47. vydání je pravidelně uváděn v prestižním přehledu Kdo je kdo v Americe

Who´s Who in Science and Engineering - pravidelně uváděn v přehledu od roku 1992

 

Zdroj: http://milanzeleny.com/

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic