Zážitková exkurze: Tým Bezpečnosti

Dne 27. června se ve společnosti Fosfa uskutečnila již několikátá z řady oblíbených tzv. Zážitkových exkurzí. Tyto exkurze s prakticky zaměřeným programem jsou pravidelně pořádané pro naše zaměstnance s cílem sdílení a výměny zkušeností mezi jednotlivými úseky firmy, zlepšení interní komunikace či pochopení interních procesů, ale i celopodnikových vizí. 

Tentokrát se v hojném počtu sešli pracovníci různých divizí naší společnosti se zástupci Týmu Bezpečnosti. Společnost Fosfa se může pochlubit vlastní jednotkou sboru dobrovolných hasičů, která ve spolupráci s Tréninkovým centrem Fosfa Univerzity připravila pro účastníky exkurze unikátní odpolední program s názvem „Hasičem nesnadno a rychle“.

Logo: Hasiči Fosfa
Logo: Hasiči Fosfa
 

V rámci úvodní krátké přednášky byly nejprve předány důležité informace týkající se důsledného dodržování zákonem stanovených  zásad  a preventivních opatření při zajišťování bezpečnosti firmy, zaměstnanců i nejbližšího okolí. Nechyběly ani informace o nebezpečných látkách, se kterými se můžeme v našem provozu setkat. 

Všichni účastníci se pak již záhy přesvědčili, že práce každého hasiče je nelehkým a velice zodpovědným úkolem. Naši hasiči nachystali opravdu bohatý a fyzicky náročný program. 

Po rozdělení do skupin se každý jedinec nejdříve ustrojil do opravdového hasičského ochranného oděvu, přilby a dýchací masky. Během prvního úkolu bylo všem, nyní již hasičům – amatérům, znemožněno vidění pomocí tmavých brýlí. Cílem bylo během 10 minut najít cestu ven ze simulovaného požářiště zamořeného dýmem. Komplikace působily překážky, které byly volně rozmístěny po únikové trase. 

Cvičný únik ze zakouřeného požářiště
Cvičný únik ze zakouřeného požářiště
 

Pro zvolnění fyzické zátěže následovala detailní prohlídka hasičské zbrojnice a vozového parku. 

Hasičský vůz Fosfa
Hasičský vůz Fosfa
 

Rovněž jsme se naučili, jak otevřít a připravit požární hydrant k provozu, rozvinout požární hadice, zapojit hadicové rozdělovače či proudnice. Neopakovatelným zážitkem byl i samotný proces hašení. 

Připojení hydrantu
Připojení hydrantu
 
Nácvik hašení
Nácvik hašení
 

U každého hasiče jsou důležité pravidelné kondiční a zátěžové testy. Náročnost těchto testů, které posléze následovaly, byla znát na každém z účastníků. V nejkratším možném časovém úseku měli za úkol  rozvinout hadice a zapojit  je k rozdělovači, dále pak smotat již rozvinutou hadici, běžet s kanystry naplněnými vodou a nakonec ještě svými silami odtáhnout figurínu člověka o váze 70 kg po předem připravené trase. Naši amatérští hasiči se však této disciplíny zhostili s plným odhodláním změřit si své síly. 

Kondiční test
Kondiční test
 
Kondiční test
Kondiční test
 

Velkým překvapením na závěr byl naprosto nečekaný simulovaný zásah opravdového požáru. Po obdržení  zprávy o akutním ohrožení v areálu firmy se všichni urgentně rozjeli s celým vozovým parkem k hašení hořícího domu, který  byl představován na sebe naskládanými dřevěnými. Pro účastníky kurzu to byl naprosto ojedinělý zážitek, který bychom při nejbližší příležitosti rádi zopakovali tak, aby si tuto jedinečnou zkušenost mohli zažít i ostatní zájemci. 

Reálný zásah při požáru
Reálný zásah při požáru
 
Absolventi kurzu
Absolventi kurzu
 

Jednotka dobrovolných hasičů pravidelně prochází důkladnou inspekcí zaměřenou na prevenci před závažnými haváriemi a je tudíž schopna okamžitě zasáhnout při jakékoli poruše, havárii či ohrožení zdraví. Naším cílem je poskytovat vysoce profesionální  služby a zázemí, které ještě v letošním roce hodláme podpořit plánovanou velkou rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

Společnost Fosfa klade velký důraz na prevenci nebezpečí a jedním nástrojem k docílení tohoto záměru je i podobné nadstandardní praktické vzdělávání zaměstnanců pod patronátem Fosfa Univerzity a Týmu Bezpečnosti.   

Nahoru

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic