Tréninkové centrum - Údržba

V květnu 2016 jsme slavnostně otevřeli Tréninkové centrum „Údržba“, které vzniklo ve speciálně upraveném, a pro tyto účely zřízeném, prostoru Fosfa univerzity. Hlavní myšlenkou celého projektu bylo zaměřit se na úzká či kritická místa, která jsou v reálném provozu společnosti Fosfa stěžejní. Na pomoc jsme si přizvali naše mechaniky, kteří definovali své požadavky a pomohli nám s koncipováním dalšího směřování tréninkového centra a s výběrem zajímavých témat pro budoucí školení.

Nová školící místnost nyní slouží jak novým, tak i stávajícím zaměstnancům, kteří zde soustavně rozvíjejí nejen své praktické dovednosti, ale také se učí aplikovat metody autonomní a preventivní údržby s cílem snižovat a následně odstraňovat chybovost v každodenních pracovních činnostech. V neposlední řadě také zlepšují svou zručnost a orientaci v technické dokumentaci. 

Jak již sám název napovídá, daný školící modul je určen především technickým pracovníkům, kteří se mají možnost seznámit se čtyřmi stanovišti či etapami, které na ně v TC Údržba čekají:

  • Stanoviště č. 1: Parní stroj
  • Stanoviště č. 2: Čerpadlo
  • Stanoviště č. 3: Mechanické ucpávky a měření
  • Stanoviště č. 4: Zručnost a  čtení výkresů
 
Stanoviště č. 1: Parní stroj                    Stanoviště č. 2: Čerpadlo
 

Miniatura parního stroje a model čerpadla umožňují účastníkům kurzu lépe odstraňovat chyby při montáži reálných zařízení nebo odhalovat nesrovnalosti a kritická místa v průběhu jejich chodu. Nedílnou součástí tréninku je i  možnost vyzkoušet si aplikování metod 5S a TPM v praxi. 

Parní stroj
Parní stroj
 
Stanoviště č. 3: Mechanické ucpávky a měření      Stanoviště č. 4: Zručnost a čtení výkresů
Stanoviště č. 3: Mechanické ucpávky a měření   Stanoviště č. 4: Zručnost a čtení výkresů
 

Stanoviště Mechanické ucpávky si klade za cíl detailně objasnit jejich charakteristické výhody,  nevýhody  a způsoby použití v ostrém provozu. Stanoviště Zručnost má za úkol, prostřednictvím rychlostních a vědomostních soutěží,  rozvíjet logické myšlení a motivovat ke zlepšení procesů při montáži či práci s technickou dokumentací. 

Soutěž ve zručnosti                                Vítěz soutěže zručnosti
 

V červnu 2016 jsme se podrobně zaměřili na oblast čerpadel a mechanických ucpávek. V rámci úvodního školícího modulu jsme věnovali pozornost jednotlivým druhům těchto zařízení a součástek, které v naší společnosti používáme. 

Školení: Čerpadla a mechanické ucpávky (20. 6. 2016)
Školení: Čerpadla a mechanické ucpávky (20. 6. 2016)
 

To nejzajímavější nás však teprve čeká. Na podzim tohoto roku plánujeme další školení, tentokrát s podtitulem „ Čerpadla v praxi“. Modul bude probíhat za účasti mechaniků, kteří převezmou patronát nad účastníky školení a zhodnotí, jak nabyté praktické zkušenosti přenesli do své praxe. 

Čerpadlo v praxi                                     Čerpadlo v praxi
 

V dalších termínech se pak můžeme těšit i na ostatní moduly zaměřené na zbývající stanoviště. Na základě námětů našich provozních pracovníků jsme se rovněž pustili do přípravných prací k otevření speciálního stanoviště, které bude rozvíjet praktické schopnosti při sváření materiálů.

 Tréninkové centrum Údržba toho má v budoucnu určitě mnoho co nabídnout.

Nahoru

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic