Fosfa univerzita

Logo Fosfa Univerzity

„Základním cílem vzdělávání je vytvořit bytosti, které jsou schopny dělat nové věci, a ne jen opakovat to, co je dílem předešlých generací – bytosti, které jsou kreativní, vynalézavé a jsou objevitelské. Druhým cílem vzdělávání je formovat bytosti, které umějí být kritické, ověřují si věci a nepřijmou všechno, co je jim nabídnuto. Dnešním největším nebezpečím jsou slogany, společné názory a standardní trendy myšlenek. Musíme být schopni individuálně odolat, kritizovat a rozlišit mezi tím, co je prokázáno, a co ne. Tudíž potřebujeme žáky, kteří jsou aktivní, kteří se rychle a brzy naučí věcem, jednak prostřednictvím jejich vlastní spontánní aktivity a současně skrze materiály, které jim připravíme; žáky, kteří se naučí říci, co je prokázané a co je jednoduše první myšlenka, která je napadne.“

JEAN PIAGET

Mezi hlavní výhody našeho vzdělávání patří sjednocení firemního jazyka,  rozvoj a tvorba firemní kultury, navázání na strategický model ZIPFES, a tedy i vize a cíle celého podniku. Od roku založení Fosfa Univerzity bylo jen díky 4 - fázové metodě úspěšně vyřešeno přes 80 problémů a plýtvání. Bylo odstartováno a ukončeno více než 30 projektů. Vzrostl počet interních lektorů - spolupracovníků, kteří se podílí na výuce. Studium na Fosfa Univerzitě již úspěšně absolvovalo přes 130 zaměstnanců Fosfy. Součástí Fosfa Univerzity je i Tréninkové centrum, které pomáhá novým spolupracovníkům v rychlé adaptaci ve firmě a podílí se na pochopení procesů. Tréninkové centrum využívají i stávající pracovníci k průběžným školením. Na tyto úspěchy jsme hrdí a věříme, že Fosfa Univerzita bude i nadále přispívat k rozvoji a vzdělávání našich spolupracovníků napříč celou společností.

FOSFA UNIVERZITA = DNA FOSFY

Klíčem k úspěšnému podnikání jsou kvalitní, proaktivní lidé, kteří jsou schopni kriticky myslet, přicházet s vlastními nápady. Proto za účelem rozvoje zaměstnanců ve Fosfě vznikla 10. dubna 2009 Fosfa Univerzita - nástroj, který nám má pomoci dosáhnout strategických cílů v rámci společnosti: 0%  dělníků, 100%  spolupodnikatelů a stát se firmou světové třídy – WCC (World Class Company). Objevila se tak univerzita, která podniká a současně vývoj vyústil také v podnik, který učí. 

Fosfa Univerzita propojuje teorii s praxí a významnou měrou přispívá k optimalizaci a zlepšování procesů napříč celou firmou. Napomáhá rozvoji týmů a  stanovování si cílů v rámci firemní strategie a ZIPFES. Inspirací pro Univerzitu jsou úspěšní podnikatelé, například Tomáš Baťa, Jack Welch, Jeffrey Liker a Masaaki Imai.

Masaaki Imai

2015

Masaaki Imai - věnování ke knize Gemba Kaizen

2009

Masaaki Imai věnování

2008

Masaaki Imai věnování

Jeffrey Liker

Jack Welch

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic