Co je tréninkové centrum?

TC logo

“Správní lidé na správném místě“

 

Počátkem února  2012 se zrodila myšlenka tréninkového centra (TC). Vyhrnuli jsme si rukávy a začali v rámci manažmentu tvořit jeho budoucí formu. 

"Proč TC?"

Naše úvahy se dají vyjádřit v následujících bodech:

  • Rychlejší adaptace nových členů Fosfa týmu
  • Ztotožnění se s hodnotami Fosfa kultury
  • Jednotný jazyk, pravidla a jejich pochopení
  • Získání základních znalostí
  • Kariérní růst zaměstnanců

Cílem tréninkového centra je cílený systematický a kontinuální rozvoj všech zaměstnanců napříč firmou. 

Realizace probíhá ve dvou fázích. První fáze je zaměřena na  nově nastoupené členy Fosfa teamu a jejich první dny ve Fosfě. Tato fáze začala v květnu 2012.
Noví členové Fosfa týmu dostanou základní informace o  firmě, všechna důležitá školení, jako je BOZP, ekologie atd.,
Dále absolvují dvoudenní školení základů filozofie Kaizen a jejich metodik.
Tréninkové centrum představuje jakýsi “nultý ročník” Fosfa Univerzity.

Vzdělávání v rámci Tréninkového centra probíhá ve 2 fázích:

Fáze 1: nově nastoupivší členové Fosfa týmu absolvují úvodní adaptační školení během prvních dní ve Fosfě, kde obdrží základní informace o firmě a důležitá dílčí školení (BOZP, životní prostředí, aj.)

Fáze 2: dvoudenní školení základů filozofie Kaizen a jejich metodik.

 

   TC

 

 

Náplň tréninkových dní:

  • Rychlejší adaptace nových členů Fosfa týmu
  • Ztotožnění se s hodnotami Fosfa kultury
  • Jednotný jazyk, pravidla a jejich pochopení
  • Získání základních znalostí
  • Kariérní růst zaměstnanců

Nyní Fosfa a.s. využívá tréninkové centrum také k periodickým a průběžným školením stávajících zaměstnanců.

Školení Kaizen 

Po úvodních školeních, jež probíhají ihned po nástupu do zaměstnání a po etablování se ve firmě, čeká nové zaměstnance školení ve filozofii Kaizen, která je ve Fosfě klíčová. V rámci školení Kaizen se účastníci dozví, co si pod tímto pojmem představit, podniknou krátkou exkurzi do historie této filozofie. Naučí se, co je to standard, k čemu jsou standardy dobré a vyzkouší si tvorbu vlastního standardu, o jehož dodržování a zlepšování se budou po celou dobu školení starat (v této činnosti jsou průběžně hodnoceni ostatními účastníky). Poznají, co jsou to zlepšovací návrhy, jak se zadávají. Naučí se tvořit FID,FIO a FIP. Proniknou do strategie 5S. Na interaktivních hrách si vyzkoušejí standardizaci a principy štíhlé výroby (např. na hře lodě, že není snadné dosahovat zisku při příliš mohutné výrobě a že je třeba zeštíhlovat a optimalizovat procesy, aby se zisk dostavil).

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic