Žáruvzdorné aplikace

Fosfa vyrábí řadu fosfátových výrobků pod názvem ALUFOS, které jsou aplikovány jako chemická pojiva při výrobě žáruvzdorných materiálů. Tyto produkty jsou charakteristické tím, že při jejich zahřívání nad 200 °C se ve hmotách po jejich aplikaci objevuje přídavná chemická vazba, která souvisí s tvorbou kondenzovaných fosfátů.     

Žáruvzdorné hmoty a tvarovky s těmito pojivy proto vykazují již při nízkých teplotách vysokou pevnost, které lze jinak docílit pouze  vytvořením keramické vazby při podstatně vyšší teplotě.

Produkty výrobní řady ALUFOS se používají zejména jako pojiva při výrobě žáruvzdorných tvarovaných materiálů, dusacích směsí, vysoce kvalitní keramiky, tmelů, dále pak žáruvzdorných a antikorozních nátěrů a past, keramických izolací, vysoce pevnostních žárobetonů, licích forem, při výrobě nehořlavých, protipožárních deskových materiálů apod.

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic