Úprava vody

Voda je jednou z nejdůležitějších látek, které člověk potřebuje pro život, ale stejně důležitou roli hraje i v technologických procesech. Přísady pod názvem HYDROFOS  zajišťují vodě její stabilní kvalitu, mají protikorozní funkci  a zabraňují usazování minerálních reziduí v potrubních systémech. Použitím produktů řady HYDROFOS  se vlastnosti vody vylepší a budu vždy splňovat kritéria pro nejvyšší kvalitu určenou pro pitné a technologické vody.

Pitná voda – různé přírodní zdroje dávají vodě její různou tvrdost.

Již velmi malá dávka HYDROFOS-ů do pitné vody eliminuje poskytovatelům pitné vody vážné problémy při usazování vodního kamene a poškození potrubí účinkem dlouhodobé koroze. Aplikacemi našich fosfátů se snižují náklady spojené s mechanických čištěním a výměnou potrubí jak pro dodavatele, tak  pro odběratele pitné vody. 

Účinkem HYDROFOS-ů se redukuje podíl obsahu železa a manganu ve vodě, co zajišťuje pitné vodě její průzračnost.

Přenosu zdraví škodlivých těžkých kovů ze starých olověných systémů zabraňuje vznik ochranné vrstvy, kterou vytváří právě reakce HYDROFOS-ů s povrchem těchto potrubí.                      

Odstraňování kyseliny uhličité z vody zajišťuje její stabilní pH a produkty její reakce s HYDROFOS-y vytváří ochrannou protikorozní vrstvu.

Průmyslová voda  plní základní funkci zejména  v chemickém, energetickém, a papírenském průmyslu. Hraje nepostradatelnou roli  v různých technologických  procesech nebo při fyzikálních přenosech tepla,  například při ohřívání a chlazení kotlů a jiných výrobních zařízení.

Při použití hlubinné vody hrozí trvalá minerální sedimentace v potrubích, naopak povrchové vody jsou známy svou vysokou korozivností.                                                                      

Díky aplikaci vhodných HYDROFOS-ů do různých typů vod se tak užitečně předchází ekonomickým a ekologickým ztrátám. Neošetřená chladící voda v procesech mění své pohybové, elektrochemické a chemické vlastnosti zejména při vysokých teplotách. které mohou způsobovat nejenom materiální škody. Aplikací produktů  řady HYDROFOS  zabráníte  vzniku mikrobiálních vrstev. Tyto nežádoucí vrstvy spolu s minerálními nánosy snižují tepelnou účinnost,  snižují průtok vody  přes  membránové stěny a zapříčiňují mikrobiologické zhoršování kvality vody.

Produkt

Vlastnosti

Hydrofos 403

 • Ochrana proti korozi
 • Ochrana proti vzniku vodního kamene
 • Odstraňování vodního kamene

Produkt je vhodný pro vodu o tvrdosti < 5°dH

Hydrofos 406

 

 • Ochrana proti vzniku vodního kamene
 • Odstraňování vodního kamene
 • Ochrana proti korozi
 • Sekvestrace železa

Produkt je vhodný pro vodu o tvrdosti 5 – 12 °dH

Hydrofos 610

 

 • Ochrana proti vzniku vodního kamene
 • Odstraňování vodního kamene
 • Sekvestrace železa
 • Ochrana proti korozi

Produkt je vhodný pro vodu o tvrdosti <16°dH

Hydrofos 200

 • Ochrana proti vzniku vodního kamene
 • Odstraňování vodního kamene
 • Sekvestrace železa

Produkt je vhodný pro vodu o tvrdosti > 18°dH

Další produkty rádi připravíme dle Vašich požadavků.

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic