Průmyslové čištění

Fosfáty přispívají k celkovému čistícími efektu čisticích prostředků tím, že kontrolují alkalitu prostředí. Mít správné pH napomáhá při odstraňování mastnoty, ochraně proti korozi a prevenci při opětovném usazování znečišťujících látek na povrchu technologických zařízení, která čistíte. Aby bylo medium v čistícím procesu účinné,  je nezbytné, aby pH lázně bylo stabilní.

Protože alkalické čisticí prostředky jsou schopny odstraňovat a čistit látky s kyselým pH, může zejména u průmyslového čištění klesnout pH čistících roztoků, které se používají několik dnů nebo týdnů. Vzhledem k pufrační kapacitě fosfátů udržují pH těchto roztoků na optimální hodnotě.

Tvrdá voda způsobuje v průmyslových čištěních snižování průtočnosti čisticích roztoků. Fosfáty prostřednictvím sekvestrace kovových iontů vodu změkčují nebo z ní vysrážejí  a odstraní nerozpustné látky. Tato akce umožní čisticím roztokům fungovat správně a v důsledku toho je možné jejich koncentrace snižovat.  

Fosfáty tak zabraňují jednak opětovnému usazování velkých částic nečistot, které byly z uvolněny z čištěného povrchu tak i aglomeraci  malých částic, které zůstávají  suspendovány v roztoku.   

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic