Sýry a mléčné výrobky

sýrPro výrobce sýrů jsou určeny naše fosfátové směsi prodávané pod značkou SYROFOS.
Vynikající užitné vlastnosti a ekonomická výhodnost těchto produktů jsou dány optimálním poměrem jednotlivých druhů fosfátů.
Mezi užitné vlastnosti těchto produktů patří emulgační schopnost, krémovatelnost, zlepšená roztíratelnost, úprava pH, vylepšení chuti a prodloužení trvanlivosti.

Produktová řada SYROFOS zahrnuje fosfáty s různou emulgační schopností a krémovatelností.

Pro mlékárenský průmysl je určena naše řada FDP v níž fosfáty plní funkci stabilizátoru pro UHT, pasterované a zahuštěné mléčné výrobky.

Flexibilita naší výroby nám umožňuje vyrobit fosfátové směsi dle individuálních přání zákazníků.
Všechny výrobky jsou certifikovány Kosher a Halal.

Naše portfolio zahrnuje cca 70 různých směsí fosfátů pro sýrařský a mlékárenský průmysl.

Mezi nejpoužívanější produkty patří:

Produktová řada tavících solí Syrofos


S O L I   U R Č E N É   P R O   V Ý R O B U   R O Z T Í R A T E L N Ý C H   T A V E N Ý C H   S Ý R Ů

Výrobek Složení Oblast použití pH (1% roztok) obsah P2O5 (%) pH posun Iontovýměna Krémovatelnost
Syrofos D E 452, E 339 Pro roztíratelné a krájitelné sýry. Používá se jako stabilizátor v sýrových omáčkách. 8,7 - 9,3 min. 58,5 +0,1 / +0,3 středně silná slabá
Syrofos E E 452, E 450 Pro roztíratelné tavené sýry s nízkým obsahem sušiny. 8,7 - 9,3  min. 60,5 +0,1 / +0,2 velmi silná velmi silná
Syrofos F20 E 450, E 452 Pro roztíratelné tavené sýry. 8,6 - 9,2 min. 57,5 +0,3 / +0,5 slabá silná
Syrofos F25 E 450, E 452 Pro vysokotučné tavené sýry určené ke krájení nebo natírání, které jsou vyráběny z mladých až středně zralých sýrů. 8,7 - 9,3 min. 57,0 +0,1 / +0,4 slabá silná
Syrofos F29 E 452, E 450 Pro roztíratelné a krájitelné sýry vyráběné ze sýrů se středně vysokým obsahem tuku. 7,2 - 7,8 min. 61,0 -0,1 / -0,2 středně silná středně silná
Syrofos F71 E 452 Pro roztíratelné a krájitelné sýry vyráběné ze sýrů se středně vysokým až vysokým obsahem tuku. 7,6 - 9,0 min. 60,0 0 / +0,1 středně silná slabá
Syrofos F81 E 339, E 452 Pro roztíratelné tavené sýry plněné do tub, kelímků nebo sklenic. Pro výrobu sýrů  u kterých je nežádoucí další tuhnutí. Vhodný také pro tekuté tavené sýry pro potravinářský průmysl. 9,7 - 10,3 min. 53,5 +0,3 / +0,5 středně silná žádná


S O L I   U R Č E N É   P R O   V Ý R O B U   B L O K O V Ý C H    T A V E N Ý C H   S Ý R Ů

Výrobek Složení Oblast použití pH (1% roztok) obsah P2O5 (%) pH posun Iontovýměna Krémovatelnost
Syrofos C E 452 Pro velmi pevné a tepelně stabilní blokové sýry, vhodné k zapracování do masa, rybích polotovarů, karbanátků apod. Vysoce viskozní tavenina. Hodí se pro prodloužení trvanlivosti.  3,7 - 4,3 min. 68,8  – 0,5 / – 0,7 velmi silná žádná
Syrofos E E 452, E 450 Pro blokové tavené sýry s vysokým obsahem sušiny. 8,7 - 9,3  min. 60,5 +0,1 / +0,2 velmi silná velmi silná
Syrofos F2 E 452 Pro velmi pevné a tepelně stabilní blokové sýry. Prodlužuje trvanlivost.  5,5 - 6,4 min. 67,0 0,0 / +0,1 silná žádná
Syrofos F31 E 452, E 339 Pro krájitelné nebo plátkové sýry, které jsou určeny do burgerů a sandvichů. Spíše elestická struktura. Tavenina je velmi řídká.  6,8 - 7,4 min. 65,0 – 0,1 / – 0,2 silná žádná
Syrofos FC-0 E 452, E 331, E 339 Pro blokové a plátkové sýry. Dává sýrům citrátovou chuť.  10,9 - 11,5 min. 45,0 0,0 / +0,1 velmi silná žádná
Syrofos 101 E 450, E 452, E 341, E 339  Pro krájitelné tavené sýry. 7,3 - 7,9 min. 57,5 +0,1 / +0,4 slabá středně silná


S O L I   U R Č E N É   P R O   V Ý R O B U   P L Á T K O V Ý C H   T A V E N Ý C H   S Ý R Ů   N A   P I Z Z U

Výrobek Složení Oblast použití pH (1% roztok) obsah P2O5 (%) pH posun Iontovýměna Krémovatelnost
Syrofos FC-15 E 331, E 339, E 452 Pro tavené sýry s vysokou schopností remeltability (pro pizzy, toasty). 8,2 - 8,8 min. 9,5 + 0,2 / + 0,4 slabá žádná
Syrofos FC-82 E 331, E 452, E 340 Pro tavené sýry s vysokou schopností remeltability (pro pizzy, toasty). 6,8 - 7,4 min. 25,5 +0,1 / +0,3 středně silná žádná

K O R E K Č N Í   S O L I   U R Č E N É   N A   Ú P R A V U   p H

Výrobek Složení Oblast použití pH (1% roztok) obsah P2O5 (%) pH posun Iontovýměna Krémovatelnost
Syrofos M E 339 Kyselá korekční sůl pro úpravu pH, používá se při současném použití dalších tavicích solí, bez citrátové chuti. 4,1 - 5,0 58,0 - 60,0  – 0,4 / – 0,5 slabá žádná
Syrofos T E 339 Alkalická korekční sůl pro úpravu pH, používá se při současném použití dalších tavicích solí. 11,7 - 12,3 min. 18,0 +1,0 / +1,5* slabá žádná

* at 2,0% addition


Stabilizátory pro UHT a zahuštěné mléčné výrobky

Výrobek Složení Oblast použití pH (1% roztok) obsah P2O5 (%)
FDP-3 E 451, E 339, E 450, E 452 Stabilizátor pro UHT pasterované a zahuštěné mléčné výrobky, zabraňuje koagulaci mléka při tepelném ošetření. 7,3 - 7,9 min. 55,5
FDP-5 E 452, E 451, E 339, E 450 Stabilizátor pro UHT pasterované a zahuštěné mléčné výrobky, zabraňuje koagulaci mléka při tepelném ošetření. 7,3 - 7,9 min. 55,5

Další produkty rádi připravíme dle Vašich požadavků.

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic