ZET Foundation

Milan ZelenýNadace ZET neboli ZET Foundation je projekt ustanovený za účelem rozvoje národního podnikatelství ve smyslu rozvoje národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, stejně tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících ekonomikách. . Zřizovatelem nadace je profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený. Mezi členy správní rady najdeme také generálního ředitele Fosfa a.s. Ing. Ivana Baťku, kterého s prof. Zeleným pojí dlouholeté přátelství. Prof. Zelený je Ing. Baťkovi již řadu let také mentorem a poradcem a v roce 2009 se stal patronem vzdělávacího institutu společnosti Fosfa a.s. - Fosfa univerzity. 

Nadace ZET

Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávou, měst a obcí. Účelem efektivního pracovního propojení a sdílení je posílení všech zúčastněných stran: čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude Nadace ZET a tím efektivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik.     

Účelem Nadace ZET je: 

1. Rozvoj projektů usilujících o obnovu národního podnikatelství, tvorbu inovačně-podnikatelské kultury a realizaci originálních produktů, služeb a komplexních podnikatelských modelů ve všech oblastech podnikání.

2. Rozvoj regionů propojením aktivní spolupráce Triády regionálních podniků, místních samospráv a univerzity s cílem dosažení jejich akční definice, samostatnosti a nezávislosti.

3. Rozvoj českých podniků a podnikatelů v oblasti komplexní soustavy podnikového řízení, rozhodování a strategického myšlení ve smyslu rozvoje Soustavy řízení Baťa, tj. autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti.

4. Rozvoj škol a jejich programů vzdělávání v oblastech rozvoje regionu, podnikového řízení a efektivní samosprávy ve smyslu Soustavy řízení Baťa.

5. Rozvoj podnikatelských univerzit v rámci inovační strategie regionu, které se přímo podílí na tvorbě firem, jako principiálních "nosičů" a uživatelů znalostí. Univerzity, které se podílejí na generování zaměstnanosti a rozvoji regionu. Podnikání učí, ale i sami podnikají a produkují nejen absolventy, ale také firmy, v nichž se jejich absolventi realizují a podnikají.

6. Rozvoj studentů při studiu vzdělávacích programů a realizaci originálních podnikatelských záměrů.

Více informací najdete na www.milanzeleny.com

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic