Společenská odpovědnost

ESO – web Fosfa

Jednou z cest, kterou považujeme za výjimečně důležitou je ekologická a společenská odpovědnost (ESO).

Pro Fosfu je kodex společenské odpovědnosti nedílnou součástí firemní filosofie – je jedno, zda se týká našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů nebo ochrany životního prostředí.

Sociální, etická a ekologická měřítka hrají ve Fosfě roli při každém rozhodnutí a je na ně brána v každém ohledu zřetel.  

Nejen ekonomická, ale i společenská a etická odpovědnost ovlivňuje úspěšnost našeho podnikání.

Věříme, že společensky odpovědná firma by se měla věnovat stejnou měrou všem třem oblastem, protože jsou vzájemně provázány.

Dlouhodobě, již několik let podporujeme, v rámci motta „… udělat něco lépe!“ některé neziskové organizace a tak podpora, kterou poskytujeme, směřuje v první řadě k těm, kteří ji potřebují nejvíce.

Poskytnuté finanční prostředky jsou příjemci využívány zejména k zabezpečení sociálních projektů, na rekonstrukce a údržbu zařízení sociální péče, v oblasti péče o těžce tělesně postižené dospělé osoby a mentálně postižené děti a také samozřejmě k zabezpečení samotného provozu těchto center.

Na co jsme náležitě pyšní je partnerství Fosfa/Biliculum. V srpnu roku 2010 jsme se stali Patronem tohoto dětského denního stacionáře a prohloubili tak dosavadní spolupráci. Pravidelně každý rok tak Fosfa realizuje pro děti několik sponzorských aktivit.

Chcete-li se dozvědět více…čtěte v sekci Napsali o nás a Tiskové zprávy.

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic