Execute To Win

Execute to win

Co je ETW?

ETW je strategický systém hodnocení zaměstnanců,  který vyvinul ředitel společnosti Able Engineering – Lee Benson spolu se svým týmem a osobně se zúčastnil jeho zavádění ve Fosfě. Hodnocení vychází z diferenciace dle Jacka Welche, který je nejen akcionářem ETW, ale také se aktivně podílí na kontinuálním rozvoji tohoto systému. Jack Welche je považován za jednoho z nejrespektovanějších byznysmenů  druhé poloviny 20.století, který se zapsal do historie světového obchodu jako výjimečný manažer a lídr. I díky jeho přínosu je ETW tak výjimečné.

ETW je nástroj, který  umožňuje objektivní hodnocení, přičemž zaměstnanci mají neustálý přehled o tom, jak jsou hodnoceni nejen za své výkony, ale i za ztotožnění se s firemní kulturou a hodnotami důležitými pro společnost. Zaměstnanci mají možnost se zlepšovat na základě daných doporučení, ale také poukazovat na úspěchy, které považují za důležité. Systém pomáhá vedoucím pracovníkům rozvíjet jak jednotlivé zaměstnance, tak celé týmy  a motivuje k vyšším výkonům. V neposlední řadě je ETW také komunikační nástroj, který podněcuje k diskuzi.

Cílem ETW je přivést společnost k úspěchu a VÍTĚZSTVÍ, tedy naučit zaměstnance, že pokud zvítězí firma, zvítězí i oni, a že všichni mají příležitost se na tomto vítězství reálně podílet.              

John Francis "Jack" Welch, s panem Baťkou. Naše inspirace v Leadershipu a rozvoji lidí
Ivan Baťka a Jack Welch      Jack Welch věnování

 

Spuštění systému ETW ve Fosfě za přítomnosti ředitele společnosti Able Engineering Lee Bensona
Spuštění ETW

 

Vizuální podoba systému ETW

ETW

Hraniční 268/120, Poštorná, 691 41 Břeclav, Czech Republic